Viac foto v galérii

Brdárskej kapustnici konkurovala veselá zábava

n 14.9.2015 15:27 - Poltár

V sobotu 12. septembra sa uskutočnil 6. ročník súťaže o najlepšiu brdársku kapustnicu. Zábava plná spevu, tanca, humoru, dobrej hudby a súťaží chtivých 25 družstiev sa o desiatej hodine pustilo do varenia svojej najlepšej kapustnice.

Popri súťažiacich tímoch z obecných úradov Uhorské, Rovňany, Hradište, Stará Halič a Ďubákovo sa do zoznamu súťaže prihlásili družstvá so svojskými názvami, ako napríklad Furt tí istí a stále inakší, Od kapusty riť popustí, Havkáči z Tomášoviec, Staníkove bosorky, Kuna team, Kapusta starého okrskára, Mašľaníci z Točnice, Kalapoši z Lovinobane, Brezovci z Českého Brezova a samozrejme domáci Brdári.

Úloha pre všetkých bola rovnaká. Priniesť si so sebou kotlík, drevo, vlastné ingrediencie a chlieb a uvariť minimálne 5 litrov kapustnice, v zložení trojčlenného tímu – kuchár, pomocník a kurič. Od hlavného organizátora celej súťaže, obci Veľká Ves, dostali stôl a 10 kusov tanierov a lyžíc.

Súťažilo sa v troch kategóriách – chuť kapustnice, hodnotenie divákov a úprava stánku. Podľa veselej nálady, ktorá tu prevládala nebolo dôležité pre súťažiacich získať víťazstvo, ale radosť z celého dňa zabaviť sa spoločne so svojimi susedmi a priateľmi.

Vyhodnotenie víťazov

Vrcholom celého podujatia bolo vyhodnotenie víťazov súťaže Brdárska kapustnica 2015. Podľa poroty si v kategórii za najlepšiu kapustnicu odniesli víťazné ceny družstva – za 1. miesto Staníkove bosorky za 2. miesto Drgovci a 3. miesto družstvo Smer SD z Poltára.

Domáci Brdári skončili na čestnom, desiatom mieste. Za najkrajše vyzdobený stánok udelili porotkyne – ženy 1. miesto stánku z Ďubákova, 2. miesto stánku Trestelle z Poltára a 3. miesto získali domáci Brdári. Svojimi hlasovacími lístkami rozhodli diváci udeliť 1. miesto PZ Hubert Veľká Ves.

Po porotcoch a vyhodnotení celej súťaže si už potom mohli vychutnávať a porovnávať rôzne chute kapustnice z 25 kotlíkov aj ostatní diváci.

Na otázku prečo brdárska a nie veľkovešťanská kapustnica, sme dostali takúto odpoveď: „Lebo veľkovešťanov volajú brdári. Niekedy dávno, keď bol kostol a bola kázeň, gazdiná sa strašne ponáhľala do kostola. A miesto rebra, hodila do kapusty brdo (súčasť tkáčskeho stroja – pozn.aut.). Z tohto potom vznikla aj tradícia Brdárskej kapustnice.

Eva Stieranková, foto: autor