Viac foto v galérii

Tajomstvá a príbehy erbov (8.): Objavila zatúlaná ovečka liečivý prameň?

n 21.9.2015 16:49 - Trenčiansky kraj

Jeho okolie je známe hradmi a bohatou históriou, v susedstve má obuvnícke mestá. Patril mu titul mesto módy a bol známy odevníckym priemyslom. Reč je o meste Trenčín, ktoré má aj výnimočný erb. Baránok sprevádza jeho obyvateľov už sedem storočí. V našom poslednom článku sme sa pozreli na (ne)tradičné symboly miest a obcí Trenčianskeho kraja.

Najstaršia zmienka o historickom symbole Trenčína je z roku 1381. Zaujímavosťou je, že prakticky dodnes sa nezmenil. Na pečati trenčianskych mešťanov je zreteľná podoba baránka. Takýto symbol, ktorý sa zvykol spájať s postavou sv. Jána Krstiteľa, nie je výnimočný. Náboženské prvky má po celom Slovensku mnoho miest a obcí. 

zdroj: trencin.sk

Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný, doľava otočený, späť hľadiaci baránok so zlatými kopýtkami,  držiaci na zlatej, krížom zakončenej žrdi štvrtenú červeno-bielu zástavu so zástrihmi. Nad hlavou má umiestnenú zlatú šesťcípu hviezdičku na zlatej stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku.
 

SÚVISIACI ČLÁNOK: Tajomstvá a príbehy erbov (7.): Kde sa vzali slony na východe?

„Mestá so stáročnou tradíciou s erbom problémy nemávajú. Po druhej svetovej vojne však u nás vznikali úplne nové sídla, ktoré sa na tradície spoliehať nemôžu. Ich znaky väčšinou vychádzajú z názvu obce. Ak sa obec volá Brezany, v erbe bude mať brezu, Vlčany majú v erbe vlka.

Nová Dubnica vznikla až po vojne pri továrni, v erbe má tri dubové listy. Z erbu obce či mesta sa dá vyčítať všeličo. Nábožnosť niekdajších osadníkov, čím sa živili a s kúskom fantázie i to, ako bola obec založená,“ objasňuje etnologička Katarína Nádaská.

Zatúlaná ovečka

Ktovie, koľko pravdy je na tomto príbehu. Podľa starej povesti liečivé pramene Trenčianskych Teplíc objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový zápach a po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil.

Teplé pramene museli poznať už začiatkom nášho letopočtu lovecké národy Kvádov a Markomanov.

zdroj: teplice.sk

Mestský erb má nasledovnú podobu: V modrom štíte pod zlatou hviezdou na zlatej trávnatej pažiti stojaci strieborný baránok. V zmysle heraldických pravidiel možno zlatú nahradiť žltou a striebornú bielou. Podobný erb nájdeme aj v obci Veľké Chlievany v okrese Bánovce nad Bebravou či v obci Omšenie.

Po stopách topánky

Erb mesta Partizánske je z roku 1996. Určujúcou podmienkou, ktorá bola pre stvárnenie mestského erbu daná, bola požiadavka zobraziť obuvnícku výrobu a symbol z historickej pečate Šimonovian, keďže na ich katastrálnom území mesto vzniklo a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Tieto dva symboly sa z hľadiska historického i obsahového výrazne odlišujú, nebolo ich možné zobraziť spoločne v jednom poli nedeleného štítu. Z tohto dôvodu má mestský erb delený štít, v ktorom sú oba symboly stvárnené oddelene.

zdroj: partizanske.sk

V hlave štítu je zobrazená topánka, sprevádzaná dvoma divými šípovými ružami. Hlavným symbolom je topánka, ktorej umiestnenie v strede tejto najdôležitejšej časti symbolizuje význam obuvníckej výroby pre zrod mesta aj ako hlavného zdroja obživy obyvateľstva. Šípové ruže symbolizujú vrch Šípok, vypínajúci sa nad mestom ako jeho prírodná dominanta.
 

PREČÍTAJTE SI: Tajomstvá a príbehy erbov (6.): Ktorému mestu hovorili Atény nad Torysou?

V dolnej časti deleného štítu sú zobrazené symboly z historickej pečate obce Šimonovany: medzi lemešom a čerieslom pšeničný snop a nad nimi tri hviezdy. Lemeš, čerieslo a pšeničný snop symbolizujú poľnohospodársku výrobu, ktorá bola základným zdrojom obživy obyvateľstva v minulosti a nemalý význam má aj v súčasnosti. Tri hviezdy, prevzaté z pečate Šimonovian, pravdepodobne symbolizujú Pannu Máriu, ktorej je zasvätený miestny kostol. Hviezdy sú jedným z jej atribútov.

Hovoriaci erb

V rámci heraldiky poznáme aj tzv. hovoriace erby. Ide o také zobrazenia, ktoré svojim obsahom vyjadrujú názov obce. V tomto kraji môžeme hovoriť napríklad o obci Poriadie v okrese Myjava.

zdroj: poriadie.sk

Erb spája v sebe heraldickú symboliku mesta Myjavy - spoza troch modrých vrchov vychádzajúce zlaté slnko - a hovoriaci motív rad domov - súvisiaci s názvom obce Poriadie. Erb tak patrí do heraldicky veľmi cennej kategórie hovoriacich erbov.

Eliška Šándorová, foto: bolesov.eu, priepasne.sk, klatovanovaves.sk