Centrum voľného času otvorilo množstvo krúžkov

n 11.9.2015 15:17 - Nové Mesto nad Váhom

Centrum voľného času (CVČ) v Novom Meste nad Váhom aj v tomto roku pripravilo pre deti množstvo záujmových krúžkov, v ktorých môžu zmysluplne využívať svoj voľný čas po vyučovaní. Zariadenie sa venuje výchove a vzdelávaniu detí a mládeže vo voľnom čase. Taktiež organizuje rôzne vedomostné či športové súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.

CVČ pre veľký záujem detí otvoril 34 druhov záujmových krúžkov z rôznych oblastí ako sú športové, technické i záujmovo umelecké. Z technických oblastí sú to auto modelári, leteckí modelári, najvychytanejšie sú výtvarný krúžok, plavecký a vzpieračský, v neposlednom rade aj basketbal, volejbal, či karate.

CVČ organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež. Usmerňuje týmto spôsobom rozvoj záujmov, utvárame podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času detí a mládeže, na rozvíjaní talentu, špecifických vlastností a tvorivosti detí a mládeže.

Záujmové krúžky sú pre deti od 3 rokov

Centrum voľného času navštevujú deti od troch rokov. Pre deti z materských škôl sú pripravené pohybové a športové hry, angličtina pre najmenších, veľkej obľube sa tešia aj stolný tenis a turistický krúžok. Pre žiakov, ktorí radi tancujú, čaká hip-hop a brušné i moderné tance.

Centrum organizuje počas roka aj niekoľko záujmových príležitostných aktivít. Plánuje obnoviť spevácku súťaž Novostar a akciu Naj škola, je to súťaž medzi školami v kategórii spev, dramaturgia a tanec. Široká verejnosť sa môže v tomto školskom roku tešiť na ples CVČ zameraný na retroštýl.

CVČ je aktívne počas celého roka, žiaci si mohli vybrať z mnohých krúžkov, akcií a podujatí, ktoré organizuje. Na krúžky majú deti možnosť sa prihlásiť do 15. septembra. Prihlášky sú k dispizícii k vyzdvihnutiu v priestoroch CVČ v pracovných dňoch od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.30 hod.

Text a foto: (sm)