Po dvoch mesiacoch opäť v škole

n 3.9.2015 8:00 - Snina

V stredu 2. septembra sa od rána všetky školské areály v našom meste postupne zapĺňali žiakmi. Päť sninských základných škôl otvorilo po dvoch mesiacoch opäť svoje brány.

Príležitosť pozdraviť učiteľov a žiakov si nenechal ujsť ani primátor mesta Štefan Milovčík, ktorý v sprievode Jaroslavy Mikovej, referentky útvaru školstva MsÚ, navštívil základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vo svojom slávnostnom príhovore zaželal všetkým žiakom veľa úspechov a radosti z každého dňa stráveného v škole a učiteľom poprial pevné zdravie, veľa trpezlivosti a tvorivých nápadov.

Tým najmenším žiačikom zaželal, aby si na „veľkú“ školu zvykli čo najskôr a aby školské povinnosti zvládali čo najlepšie. V našom meste do lavíc po prvýkrát zasadlo 226 prváčikov. Čaká ich odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvé písmenká i príklady.

Netradičný začiatok

Tento školský rok sa pre niektorých začal trochu netradične a priniesol so sebou mnohé novinky. Jednou z nich je aj tá, že sa v budove bývalej ZŠ na Ulici 1. mája vytvorilo elokované pracovisko, ktoré je súčasťou ZŠ P. O. Hviezdoslava na Hviezdoslavovej ulici. To spôsobilo spájanie niektorých tried alebo presun žiakov či učiteľov. Novinkou je tiež zriadenie športovej triedy so zameraním na futbal v 5. ročníku v priestoroch elokovaného pracoviska.

Pozitívne podnety

V školskom roku 2015/2016 čakajú slovenské školstvo viaceré významné zmeny, ktoré vyplývajú z novely školského zákona. Tie vychádzajú v ústrety požiadavkám z praxe a mali by taktiež pomôcť zvýšiť úroveň vzdelávania. Veríme, že prinesú aj veľa pozitívnych podnetov. Želajme si teda všetci, aby tento školský rok bol pre naše školstvo rokom úspešným.

(me), foto: Mária Lojková