Elektronické testovanie žiakov si učitelia obľúbili

n 11.9.2015 9:26 - Banská Bystrica

Aplikácie na elektronické testovanie žiakov, tvorbu poznámok a mentálnych máp sú podľa učiteľov tromi najpoužiteľnejšími aplikáciami pri výučbe pomocou tabletov.

Vyplýva to z anonymného dotazníkového prieskumu medzi 2 200 učiteľmi, ktorí v rámci projektu Škola na dotyk AKADÉMIA doposiaľ absolvovali semináre zamerané na výučbu s tabletmi.

„Podľa spätnej väzby od učiteľov je zrejmé, že sa im podarilo úspešne začleniť rôzne aplikácie do svojich hodín. Možno aj bez toho, aby si to uvedomili, aplikovali metódu “blended learning” vo svojom vyučovaní. To znamená, že kombinovali aktivity, pri ktorých používali digitálne pomôcky s tými nedigitálnymi,“ povedal na margo výsledkov prieskumu Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB, ktorá projekt riadi.

Obľúbenosť u žiakov i učiteľov

Obľúbenosť využívania aplikácií pri výučbe s tabletmi potvrdzuje aj Renáta Stasová, učiteľka biológie a chémie. „Myšlienkové mapy sú jednoduchým nástrojom zaznamenávania a systematizácie poznatkov ľubovoľnej témy.

Okrem aktívneho osvojovania si pojmov a javov pomáhajú žiakom vytvárať súvislosti medzi získanými informáciami. Podporujú samostatnosť myslenia žiakov a eliminujú memorovanie poznatkov“.

Manažment tabletovej triedy

Po prvej sérii seminárov zameraných na využívanie rôznych tabletových aplikácií v praktickej výučbe budú môcť teraz učitelia absolvovať aj druhý vzdelávací modul zameraný na manažment tabletovej triedy. Ide systém Samsung School, ktorý umožňuje učiteľovi mať počas celej vyučovacej hodiny pod kontrolou všetky žiacke tablety.

Učiteľ tak má možnosť vidieť aktívne plochy tabletov všetkých žiakov, centrálne spúšťať a blokovať konkrétne aplikácie, ale aj konkrétne webové stránky, odosielať a prijímať dokumenty od žiakov a v prípade potreby aj zablokovať tablety žiakov.

Pozvánka na seminár

Semináre sa opätovne uskutočnia na dvanástich partnerských školách na Slovensku. Nachádzajú sa v  Bratislave, Nitre, Bošanoch, Púchove, Šamoríne, Banskej Bystrici, Poprade, Sabinove, Detve, Trstenej, Košiciach a Leviciach.

Semináre budú opäť určené všetkým učiteľom z daných regiónov, ktorí vyučujú prostredníctvom tabletov alebo sa na takúto výučbu pripravujú.

Vďaka podpore spoločnosti Samsung Electronics sú semináre pre učiteľov bezplatné. Viac informácií o projekte a konkrétne termíny seminárov sú dostupné na webe skolanadotyk.sk.

text a foto: PR článok