Rekonštrukcia stanice je v plnom prúde

n 2.9.2015 11:14 - Malacky

Rekonštrukcia autobusového nádražia je v plnom prúde a obyvatelia môžu využívať nové autobusové nástupištia už v relatívne finálnej verzii. Konečne mesto Malacky zveľaďuje a rekonštruuje časti mesta a tým dáva obyvateľom lepšie podmienky pre život v meste.

Jedným z realizovaných projektov z fondov Európskej únie je rekonštrukcia autobusového nádražia na Nádražnej ulici v Malackách. Rok 2015 nám priniesol aj takúto možnosť projektu, ktorej úlohou je zabezpečiť pre obyvateľov mesta lepší a najmä komfortnejší pocit pri využívaní mestských priestorov.

Projekt nesie názov Dopytovo orientovaný projekt Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách a termín realizácie je od augusta do októbra roku 2015. Celkové plánované náklady sú 639 000 eur a mesto prispelo finančnou čiastkou 31 950 eur.

Zmena infraštruktúry

Veľké zmeny sa týkajú nielen samotného autobusového nástupišťa, ale aj celkovej infraštruktúry na Nádražnej ulici. Pribudli spomaľovače, parkoviská pre osobné automobily a taktiež aj záchytné parkoviská pre bicykle.

Momentálne je vstup k vlakovej stanici a autobusovému nádražiu obmedzený, ale onedlho sa môžeme tešiť finálnej verzii tohto projektu. Prístupnosť osobným autom je len v smere od Stupavskej ulice, avšak aj tu je parkovanie pri stanici obmedzené.

Uľahčenie orientácie

Hlavným cieľom projektu je, aby ľudia začali viac využívať mestskú dopravu – či už vlakom alebo autobusom a tým obmedzili cestovanie individuálnou dopravou, ktorá môže byť nákladnejšia ako cesta verejnou dopravou.

Keďže autobusová stanica bola pre ľudí z iných kútov Slovenska chaotická, práve nové a najmä zrozumiteľnejšie nástupištia by mali ich orientáciu vo verejnej doprave uľahčiť. Ostáva nám už len chvíľa strpenia a môžeme konečne využívať priestory nového autobusového nádražia.

Matej Kubeňák, foto: autor