Dobrovoľný hasičský zbor sa teší novému vozidlu

n 27.8.2015 10:06 - Kežmarok

Počas posledných mesiacov sa vo viacerých obciach odovzdávali hasičské vozidlá. Jedno takéto vozidlo a techniku pre Dobrovoľný hasičský zbor získali aj v blízkej obci Malý Slavkov.

Autá sa odovzdávali za osobnej účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka a prezidenta Hasičského a záchranného zboru Alexandra Nejedlého.

Príležitosť byť ešte lepší

Na Slovensku je vyše 100 000 dobrovoľných hasičov, ktorí sa riadia heslom Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. Na úkor svojho voľného času poskytujú dobrovoľnú pomoc verejnosti, spoluobyvateľom a všetkým, ktorí sú v núdzi a potrebujú ich pomoc.

Nové vozidlá, ktoré Kaliňák odovzdáva, majú pomôcť plniť si povinnosti ešte lepšie ako doteraz. Spolu má ísť až o päťsto obcí, ktoré sa budú môcť už tento rok hrdiť novým hasičským vozidlom s potrebnou hasičskou technikou.

V piatok 21. augusta odovzdal minister vnútra obci Malý Slavkov nové hasičské auto Iveco Daily. Pred sedemnástou hodinou sa pred obecným úradom zhromaždili miestni obyvatelia, starosta obce Ladislav Oravec a členovia Dobrovoľného hasičského zboru.

Nové hasičské auto Kaliňák sám šoféroval a zvítal sa s predsedom DHZ Malý Slavkov Jánom Kleinom. Nasledoval príhovor starostu obce, ktorý uvítal zúčastnených občanov, ale aj dvadsať dôležitých ľudí, ktorí prijali pozvanie na túto udalosť.

Vo svojom príhovore minister vnútra vyzdvihol dôležitosť a postavenie DHZ, priznal, že si každého člena nesmierne váži. Nové hasičské auto má byť poďakovaním za ich prácu, a príležitosťou ako sa zlepšiť v tom, čo robia.

Krstili šampanským

Po príhovore odovzdal Kaliňák kľúče od vozidla predsedovi DHZ Jánovi Kleinovi a následne vozidlo pokrstili šampanským. Na záver starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným: „Vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, vážení hostia, dovoľte mi vyjadriť v mene svojom, ale hlavne v mene dobrovoľných hasičov obce Malý Slavkov veľké a úprimné ďakujem za pridelenie tohto vozidla, ktoré sa dostáva do tých správnych rúk. Bol by som však najradšej, keby sme toto vozidlo mali iba na ukážku, hoc v stálej pohotovosti, aby nikdy nemuselo opustiť garáže našej hasičskej zbrojnice, z titulu mimoriadnych udalostí,“ povedal Oravec.

V obci sú desiatky šikovných dobrovoľných hasičov, ktorí chodia aj na rôzne hasičské súťaže, vychovávajú mladých, nová technika je preto pre DHZ obrovským prínosom.

Text a foto: Denisa Jurišicová