V kaštieli ožila Alžbeta Báthoryová

n 30.8.2015 16:05 - Nové Mesto nad Váhom

Dňa 15. a 22. augusta vo večerných hodinách prebiehala Divadelná inscenácia zo života Alžbety Báthoryová v Draškovičovom kaštieli. O divadelné stvárnenie „Kúpeľ večnej mladosti“ sa postarala skupina sokoliarov z Bojníc Akvila, avšak celý priebeh kompletne zabezpečilo Trenčianske múzeum v Trenčíne.

„Tento rok sme od prvého júna otvárali tematickú výstavu divadelných scén „Kúpeľ večnej mladosti“ a už vtedy sme oznámili, že plánujeme pripraviť nočné prehliadky, ktoré vyplnia živí herci v priestoroch, v ktorých sa nachádzali figuríny,“ vyjadril sa zamestnanec Trenčianskeho múzea Peter Pastier.

Túto myšlienku sa im podarilo zrealizovať v auguste. Súčasne s Kúpeľom večnej mladosti prebiehala aj nočná prehliadka stálej expozície, ktorá sa nachádzala na hornom poschodí. Na programe sa podieľalo celkom 21 ľudí, z nich 17 hercov a 4 zamestnanci Trenčianskeho múzea.

Kaštieľ plný života krvavej grófky

Príbeh grófky Alžbety Báthoryovej, ktorý ožil na kaštieli, je príbehom večnej mladosti. Dej sa odohrával v spodnej časti, kde ľudia doteraz nemali prístup. Okrem spomínanej spodnej časti bol využitý aj vrch kaštieľa a samotný príbeh bol viditeľný v ľavej časti krídla.

V prvej časti bola možnosť vidieť starú grófku, ktorá sa zabávala na programe. Druhá časť bola zameraná na lákanie ľudí do služby Fickom. V tretej časti sa nachádzala mučiaca scéna a na záver bol kúpeľ večnej mladosti, ktorý si užívala grófka Báthoryová.

Hlavnou ideou bola netradičná forma

Hlavná myšlienka bola predstaviť príbeh Alžbety Báthoryovej, avšak netradičnou formou, keďže sa príbeh odohrával v priestoroch Draškovičovského kaštieľa, ktoré návštevníci nevideli takmer 20 rokov. Patria medzi ne aj pivničné priestory a konečné záhradné priestory, kde prebiehal celkový záver programu a to ohňová šou.

(sm),  foto: autor