Viac foto v galérii

Zaujímavé prednášky nadchli milovníkov histórie

n 17.8.2015 16:04 - Nové Mesto nad Váhom

Trenčianske múzeum zrealizovalo v oddelení Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom cyklus augustových prednášok zameraných na históriu od praveku až po 20. storočie. Uskutočnili sa tri prednášky so zaujímavými aktuálnymi témami, ktoré nadchli milovníkov histórie.

Ako prvý vystúpil 13. augusta v podvečerných hodinách archeológ Mojmír Choma s témou „Prebudenie Očkovskej mohyly“. Mojmír Choma je predsedom združenia, ktoré rekonštruuje pravekú mohylu v Očkove a hrad Tematín.

Návštevníkov oboznámil s podrobnými informáciami o mohyle veľmoža v Očkove a velatickej kultúre z mladšej doby bronzovej (1250 – 1000 rokov pred Kr.), ktorá je na Slovensku unikátnym nálezom svojho druhu.

Podjavorinský kraj a štúrovské tradície

Druhú prednášku pod názvom „Podjavorinský kraj a štúrovské tradície“ predniesol historik Jozef Karlík 20. augusta v podvečerných hodinách. Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti 200. výročia od narodenia Ľudovíta Štúra, ktorého s podjavorinským krajom spája viacero tradícii.

Oddelenie Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom zároveň v súčasnosti aktualizuje aj expozíciu v rodnom dome Ľudovíta Štúra v Uhrovci.

Hitlerove slovenské zbrojovky na strednom Považí

Poslednú prednášku s vojenskou problematikou aj pri príležitosti 70. výročia od skončenia 2. svetovej vojny predniesla vedúca oddelenia Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhomm, historička Zdenka Hešterová. Prednáška „Hitlerove slovenské zbrojovky na strednom Považí“ sa uskutočnila 27. augusta v podvečerných hodinách.

Na strednom Považí sa nachádzali najvýznamnejšie zbrojárske podniky, ktoré v rokoch 1939 – 1945 vyrábali vojenský materiál pre potreby nemeckej brannej moci. Prednášky sa konali v priestoroch budovy Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom a boli určené pre širšiu verejnosť.

(sm), foto: autor