Viac foto v galérii

Oslavili 71. výročie SNP

n 25.8.2015 14:34 - Nové Mesto nad Váhom

Dňa 23. 8. 2015 sa v obci Lubina konali každoročné krajské oslavy 71. výročia SNP. V podvečer osláv sa v amfiteátri uskutočnilo Stretnutie generácií pri Vatre priateľstva a bratstva.

Začínalo sa dopoludnia položením venca k rodnému domu kpt. Miloša Uhra v Lubine, pokračovalo sa stretnutím pozvaných hostí v Osvetovom dome Dr. Milana Hodžu, kde všetkých privítal starosta obce Lubina Martin Beňatinský.

Dohoda o priateľskej a bratskej spolupráci

Tu bola podpísaná Dohoda o priateľskej a bratskej spolupráci medzi Oblastnou organizáciou SZPB Nové Mesto nad Váhom, zastúpená predsedom Jánom Hulínkom, Oblastným výborom SZPB Trenčín, zastúpeným predsedom Jánom Holičkom, Okresným výborom Českého zväzu bojovníkov za slobodu Uherské Hradište, zastúpeným Jánom Štokmanom, Oblastným výborom Českého zväzu bojovníkov za slobodu Kyjov, zastúpeným predsedom Miroslavom Běťákom.

Po slávnostnom obede sa prítomní odobrali k pamätníku na vrchu Roh. Tam oslavy pokračovali pietnou spomienkou. Za zvukov vojenskej hudby boli položené vence a kytice k pamätníku odpočinku 45 padlých partizánov, kde odpočívajú svoj večný sen spolu s veliteľom brigády kpt. Milošom Uhrom. Po zaznení hymny SR zarecitovala báseň Jana Vidová z TNOS.

Významní hostia

Podujatie moderovala Katarína Kučerová. Z hostí privítala: predsedu vlády Roberta Fica, za NR SR poslancov, Magdu Košútovú, Vladimíra Petráša, prednostku Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Andreu Augustínovú, podpredsedu a zároveň primátora Nového Mesta nad Váhom Jozefa Trstenského, poslankyne Kvetoslavu Hajbalovú a Annu Halinárovú, zástupcu prezidenta SR Miroslava Baka, za veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR zástupcu pridelenca Evgenyho Karpuchova, za veľvyslanectvo Rumunskej republiky v SR vyslanca Dr. Calin Radu Ancutu a mnoho ďalších významných osobností.

Príhovor predsedu vlády

Predseda vlády Robert Fico vo svojom príhovore okrem iného povedal: „Drahé Slovenky, drahí Slováci, vážení spoluobčania, vzácni hostia. Na úvod môjho príhovoru by som sa veľmi rád poďakoval za udržiavanie tradícií a za to, že neustále pripomíname, predovšetkým mladším ľudom, čo sa to vlastne dialo v tom roku 1944. Niekedy som veľmi smutný, pretože Slovenské národné povstanie sa vníma ako nejaký akčný film, keď akčný hrdina s úsmevom na tvári sa zbaví štyridsiatich, päťdesiatich protivníkov naraz a nič sa mu nestane. Pritom všetci dobre vieme, že SNP bolo predovšetkým obrovským množstvom tragédií a ľudského nešťastia. S veľkou úctou a vďakou sa klaniame, aj tu pri tomto pamätníku, pretože kapitán spolu so svojimi spolubojovníkmi tu našli svoje posledné miesto. Takýchto pamätníkov na Slovensku máme takmer tritisíc a za každým je nejaké konkrétne meno a nejaká konkrétna udalosť.“

Lenka Drgoncová, foto: autor