Dolina turistických atrakcií ponúka aj minigalériu drevených kostolíkov

n 4.9.2015 8:00 - Snina

Uličská dolina sa nachádza v najvýchodnejšom cípe Slovenska. Hraničí s Poľskom a Ukrajinou. Samotná dolina ponúka množstvo turistických aktivít v každom ročnom období.

Návštevníci môžu okrem príjemne strávenej dovolenky absolvovať rôzne turistické túry, cykloturistiku, lyžiarsku turistiku. Okrem športovo-oddychových možností táto dolina ponúka aj kultúrno-historické pamiatky. Sú to drevené kostolíky s unikátnymi ikonami. Pochádzajú zo 17. až 19. storočia.

Vnímanie náboženstva

Drevené kostolíky sú bezpochyby úprimným obrazom vnímania náboženského života a viery dedinských ľudí v danom historickom období. Sú vyhľadávané turistami z celého sveta. V roku 2006 vznikla v Uliči chránená dielňa, ktorej činnosťou je drevovýroba. Jej zamestnanci so zníženou pracovnou schopnosťou denne pracujú štyri hodiny a tým si udržiavajú aj pracovné návyky.

Národné kultúrne pamiatky

V tejto dielni pracovníci pod vedením šikovného majstra Jana Čokinu vyrobili 9 miniatúr drevených kostolíkov východného obradu v mierke 1:10 a sú voľne dostupné v obecnom parku. Každoročne ich navštívi množstvo turistov. Sedem z nich je zapísaných v zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska.

Tabule a makety

V súčasnosti pracovníci chránenej dielne pod vedením skúseného rezbára Miroslava Gaľa pokračujú vo výrobe veľkých drevených sôch – mýtických postáv, ktoré podľa legiend žili v lesoch Polonín. Zatiaľ ich výrobili 12 a skrášľujú starý historický obecný park. V dielni vyrábajú drevené informačné tabule a rôzne makety, ktoré sú umiestnené v Poloninách.

Propagácia turizmu

Mini drevené kostoliky a sochy, ktoré boli vyrobené pracovníkmi chránenej dielne, sa stali najväčšími atrakciami v Uliči a regióne. Sú lákadlom pre turistov v Národnom parku Poloniny. „Pracovníci chránenej dielne pomáhajú pri propagácii turizmu v regióne,“ konštatoval starosta obce Ulič Ján Holinka.

Text a foto: Pavel Andračšík