Viac foto v galérii

Nadaní umelci zhmotnili svoje sny

n 24.8.2015 8:00 - Lučenec

V neďalekom Kalinove sa zišli výtvarníci, aby tvorili v jedinečných neateliérových podmienkach. Výsledky ich práce sú vystavené v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) od 12. augusta.

Už od roku 1989 prebieha každé leto Medzinárodné keramické sympózium Lučenec-Kalinovo. Prebieha priamo v závode na výrobu šamotových výrobkov v Kalinove. Výtvarníci tu nájdu zázemie, ktoré by v bežných podmienkach vytvorili len ťažko.

Tunajší závod im poskytuje jedinečný materiál na tvorbu a svoje diela môžu vypaľovať vo veľkokapacitných peciach.

Jedinečné podmienky

„Vďaka týmto podmienkam si účastníci môžu zrealizovať aj svoje veľkolepejšie nápady a predstavy, keďže vo vypálení veľkoformátových diel ich nezabraňujú technické prekážky, ktoré by im v bežných okolnostiach prísne určili maximálne rozmery,“ uviedla Andrea Németh Bozó, kurátorka NMG v Lučenci.

Hlavným organizátorom sympózia je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so Združením keramikov Slovenska, závodom, v ktorom keramici vypaľujú svoje diela, partnermi sú aj obec Kalinovo a mesto Lučenec.

Časť z diel, ktoré umelci vytvorili, ostáva v Novohradskom múzeu a galérii a doplní tak jeho bohatú zbierku.

Mladí výtvarníci

Do 27. ročníka sa zapojilo šesť výtvarníkov zo Slovenska a Poľska. Božena Sacharczuk a Tomasz Niedziołka (Poľsko), Lucia Fabiánová, Eva Srníková, Jarmila Mitríková a Dávid Demjánovič (Slovensko) zastupujú mladšiu generáciu výtvarníkov. V industriálnom ateliéri prežili umelci takmer štyri tvorivé týždne.

„Bolo to moje prvé sympózium a som nesmierne rada, že som mohla byť jeho súčasťou. Hneď po príchode sme sa pustili do práce. Už po troch dňoch sme začali vypaľovať a približne po týždni sme mali prvé hotové výrobky. Spoločná práca bola veľmi podnetná, pretože sme sa mohli navzájom inšpirovať a sledovať iné prístupy. Trochu chýbal komfort ateliéru, keďže sme pracovali pod horúcim slnkom, no stálo to za to,“ zhodnotila sympózium Eva Srníková z Lučenca.

Trochu provokácie

Počas tohto ročníka vytvorili umelci niekoľko desiatok diel. Niektoré sa v čase vernisáže ešte vypaľovali v peciach. Zaujali nefiguratívne diela v podobe veľkých šálok či rozsypaného kockového cukru. Mierne provokatívne pôsobili diela dvojice Demjánovič – Mitríková.

Pri výtvarnom vyjadrovaní používajú prvky a motívy bývalého režimu: pionerske uniformy, šatky, vlajky, mávátka. V priestoroch NMG tak môžete nájsť Klementa Gottwalda ležiaceho na katafalku, ktorý je vlastne vrcholom nezapálenej vatry.

Pritom ho strážia pionieri s vlajkami.

„Najviac sa teším z toho, že som si mohol zrealizovať zámery, ktoré v bežných podmienkach nezvládnem. Prevažne maľujem a dnes dostali moje nápady aj tretí rozmer,“ hovorí s nadšením Dávid Demjánovič.

Výstava prác potrvá do 20. septembra.

Text a foto: (mha)