Inšpiratívne svetové stretnutie

n 20.8.2015 8:00 - Levice

Stretnúť mladých ľudí zo Šalamúnových ostrovov, Angoly, Peru či Vietnamu mali možnosť mladí zo skupiny mariánskej mládeže. V dňoch 24. až 28. júla sa to podarilo pod vedením predsedníčky Hanky Gvozdjákovej, rodáčky z Levíc.

Zúčastnili sa na Generálnom zhromaždení Juventud Mariana Vicenciana – Mariánsko-vincentská mládež, ktorého členom je aj mariánska mládež zo Slovenska. O programe nám veľmi ochotne porozprávala Hanka Gvozdjáková: „Zhromaždenie sa konalo v španielskom meste Salamanca, ktoré históriou len tak dýcha a v ktorom sa nachádza štvrtá najstaršia univerzita na svete. Programom tohto stretnutia boli okrem rokovaní, pútavých workshopov a diskusií, voľby nového medzinárodného prezidenta a medzinárodnej rady aj vypracovanie Záverečného dokumentu, ktorý bude záväzný na najbližších päť rokov. Záverečný dokument obsahuje ciele, ktoré si toto spoločenstvo veriacich mladých vytýčilo na celosvetovej úrovni a ktoré sa mladí budú snažiť implementovať na národnej úrovni v rôznych oblastiach, ako napríklad duchovný život, formácia, spolupráca s inými organizáciami či služba chudobným.“

Ľudia z celého sveta

Stretnutia sa zúčastnila predsedníčka Hana Gvozdjáková, bývalá predsedníčka Martina Havrišová, národný direktor páter Pavol Noga a sestra koordinátorka Mariana Kušnieriková.

Táto večne usmiata štvorica sa zo Španielska vrátila plná veľmi pozitívnych dojmov, a to z milých a inšpirujúcich stretnutí s mladými ľuďmi, ktorí aj napriek tlaku dnešnej doby neváhajú žiť svoju vieru naplno a sú ochotní venovať svoj voľný čas práci s deťmi a mládežou či službe chudobným vo svojej krajine.

„Generálne zhromaždenie bolo pre mňa príležitosťou spoznať a uvedomiť si, že naše združenie má aj medzinárodný charakter – že problémy, ktorým čelíme, nie sú len na Slovensku, ale aj v iných krajinách, a dokonca ešte väčšie. Bolo pre mňa však i veľkým povzbudením, že to čomu sa venujem, má svoju obrovskú hĺbku a cenu a že ako spoločenstvo vytvárame veľké hodnoty. Najviac som sa tešila z toho, že som spoznala nových ľudí z celého sveta a mohla sa s nimi porozprávať, pozdieľať, zasmiať, zatancovať si – jednoducho, že sme vytvorili takú jednu radostnú rodinu,“ povedala nám o svojich dojmoch Hanka Gvozdjáková.

(jj), foto: (hg)