Snaha o modernizáciu železničného nástupiska

n 14.8.2015 10:01 - Malacky

Železničné nástupisko v Malackách pôsobí asi na veľa ľudí odstrašujúcim dojmom – ako keby sa v meste zastavil čas. Nehovoriac o tom, že pravdepodobne nedosahuje bezpečnostné štandardy pre takéto zariadenia.

Preto vedenie mesta Malacky vyvíja snahu o modernizáciu trate Bratislava – Kúty. Súčasťou projektu by mala byť i rekonštrukcia priechodov a staníc. V súčasnosti sú všetky priechody úrovňové, preto je dôležité projekt včas zachytiť a snažiť sa o čo najväčšie úpravy vyhovujúce mestským podmienkam.

Spádová oblasť

Priority železníc musia byť v súlade s koncepciou rozvoja dopravy. Mestské médiá nedávno zverejnili informáciu, že primátor taktiež požiadal listom vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko o opätovné vrátenie zastávky pre medzinárodné rýchliky s odôvodnením, že ide o spádovú oblasť Malaciek a okolia.

Martin Mráz, foto: autor