Historické miesto pútnikov stále láka

n 5.8.2015 18:47 - Malacky

Viac ako polovicu územia Šaštína-Stráží zaberá nížina, z ktorej v Strážach vystupuje pahorkatina. História Šaštína siaha do 13. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1218, kde sa Šaštín uvádza v súvislosti s darovaním lebényenského kláštora Imrichom II. györovskému rodu.

Obec Šaštín-Stráže vznikla spojením obcí Šaštín a Stráže nad Myjavou, pôvodne pod názvom Šaštínske Stráže. Život Šaštína-Stráží je úzko spätý s národnou svätyňou, bazilikou (basilica minor) Panny Márie Sedembolestnej, hlavnej patrónky Slovenska. Jej pôvod siaha až do roku 1736, kedy začali terajšiu baziliku stavať podľa plánov Mateja Vépiho aj spolu s priľahlým kláštorom rehoľníci svätého Pavla – pavlíni.

Dnes je kláštor a bazilika v správe saleziánskej rehole. Počas pútí, najmä na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra), mesto a baziliku navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov.

Jubilejný les ako výnimočné miesto

V blízkosti strediska sa nachádza i Jubilejný les, ktorý bol založený v roku 1928 v lese Gazárka ako jubilejný háj a postavený bol žulový pamätník na pamiatku 10. výročia ČSR. V tomto období boli podobné háje vysádzané po celom Československu. Jubilejný les je výnimočný skladbou drevín a bylín. Nájdeme v ňom dreviny, ako sú napríklad dúglaska tisolistá, vejmutovka, smrekovec opadavý, dub močiarny a iné netypické stromy pre túto oblasť. Od roku 1986 je toto územie vyhlásené za chránený areál v správe CHKO Záhorie.

Martin Mráz, foto: autor