Pokuta zo zahraničia: Najprv si ju preložte a radšej overte?!

n 4.8.2015 8:02 - Slovensko

Letné mesiace lákajú na cesty autom do zahraničia. Namiesto pohľadnice z dovolenky si v schránke môžete nájsť aj pokutu. Nášmu čitateľovi takýto „pozdrav“ poslali Rakúšania po nákupe u našich susedov – bez fotodokumentácie a bez podpisu. Platiť či neplatiť? Zisťovali sme, ako majú občania vedieť, či nejde o špekulantov, ktorí môžu takto vytiahnuť peniaze od ľudí.

Konkrétny prípad nášho čitateľa nie je žiadnou novinkou, hoci predsa len vyvoláva niekoľko otázok. Európska únia sa dlhšie snažila nájsť spôsob, aby priestupky vodičov spáchané v zahraničí boli pre daný štát vymožiteľné. Donedávna neexistovalo totiž žiadne nariadenie, ktoré by rozviazalo ruky policajtom.

A tak sa stalo, že ak vás napríklad v Maďarsku namerali alebo vám udelili pokutu a šek ste nezaplatili, nič sa nedialo. Problém ste mohli mať až vtedy, ak vás opätovne zastavili policajti.

Únia hľadala jednotné riešenie

O spôsobe vymáhania pokút sa hovorilo už pred troma rokmi. V roku 2012 sa na vymáhaní  cezhraničných pokút dohodli aj štáty združené v takzvanom Salzburskom fóre, ktoré bolo zoskupením ministrov vnútra Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Bulharska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Slovenska.
 

ZAUJME VÁS: VIDEO: Policajti na Novom Zélande zastrelili mladého Slováka!

Najprv sa hovorilo o vymáhaní pokút nad 50 eur. Od roku 2013 sa členské štáty EÚ zaviazali povinne poskytovať údaje o držiteľovi vozidla, ak vznikne podozrenie zo závažného porušenia pravidiel cestnej premávky.

Osem pokutných

Aktuálne platná smernica sa týka ôsmich dopravných priestupkov, a to prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu a návykových látok, nepoužitia bezpečnostného pásu, jazdy na červenú, nedovolenej jazdy v jazdnom pruhu (napr. vyhradenom), nepoužitie prilby na motocykli a nedovoleného použitia mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla.

„Odporúčame dodržiavať dopravné predpisy v každej krajine. V prípade, že občanovi príde rozkaz o uložení pokuty poštou domov, odporúčame riadiť sa pokynmi v ňom uvedenými,“ odpísala nám Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ SR.

Údaje o vozidle, ktoré spácha priestupok v členskej krajine, sú posielané do systému EUCARIS.

Rakúšania sa rozbehli

Od mája teda podľa novely európskej smernice nestojí cezhraničnému vymáhaniu pokút nič v ceste. Rakúšania sa, zdá sa, rozbehli. Čoraz viac Slovákov si nachádza v schránke listy od našich susedov. Takýto nám poslal aj náš čitateľ, ktorý bol za hranicami na nákupe.


Nerozumiete? Preložte si

„Prvé čo ma zarazilo, bolo to, že celý list nemá ani podpis, ani žiadnu fotodokumentáciu. Netvrdím, že sme v Rakúsku neboli, no kde je nejaký dôkaz o prekročení rýchlosti?“ pýta sa čitateľ Denis.

Ako ďalej vysvetľuje, nie každý ovláda nemecký jazyk. Keďže sa veľa ľudí v lete presúva autom, takáto pokuta môže prísť aj po taliansky, maďarsky či poľsky. Logicky sa teda pýta, nakoľko list nemá ani podpis, či je vôbec tento dokument pravý.

„V prípade, že má občan pochybnosti o pravosti dokumentu, je potrebné kontaktovať príslušné orgány krajiny, ktorá rozkaz o pokute vystavila,“ vysvetľuje ďalej Baloghová. Pýtali sme sa aj na ministerstve spravodlivosti čo má občan v takomto prípade robiť, rezort nás odkázal viac-menej na toto stanovisko prezídia.

Čo keď...

Zdá sa, že občania už prestávajú byť dôverčiví aj voči oficiálnym dokumentom. V médiách sa čoraz častejšie objavujú varovné prípady pred špekulantmi. Tí posielajú falošné maily či listy aj s hlavičkami úradov, bánk, mobilných operátorov a iných inštitúcií.

„Stačí stáť niekde na parkovisku, odpísať si evidenčné číslo a čas a po mesiaci si dotyčný pamätá akurát to, že niekde bol. Podvodníci majú svoje cestičky, aby si našli adresu vodiča, a ten to radšej zaplatí. No kde mám záruku, že to číslo účtu nie je nejaká schránková firma, ktorá sa takto nabalí?,“ pýta sa čitateľ.

Na tieto pochybnosti sme sa pýtali aj policajnej hovorkyne. „Aj tu môžeme len zopakovať, že dopravné predpisy treba dodržiavať vždy, a to aj v zahraničí. V prípade, že občan nebol v krajine, kde sa mal priestupku dopustiť a má podozrenie, že môže ísť napríklad o podvod, odporúčame obrátiť sa na políciu a podať trestné oznámenie.

V podstate sú dve možnosti preverenia pravosti dokumentu, ktorým je osoba vyzvaná na zaplatenie pokuty, a to u orgánu, ktorý predmetný dokument vydal, alebo na zastupiteľskom úrade štátu, ktorého orgán pokutu/výzvu na zaplatenie pokuty vydal,“ uvádza možnosti Baloghová.

S fotkami

Nuž, ak ste povedzme z východu Slovenska a do Rakúska idete raz za rok, ťažko si prídete overiť, či ide o pravý dokument. Alebo ak v lete križujete dve-tri krajiny a podobný list vám príde z Chorvátska. V každom štáte je to individuálne, Rakúšania nemusia posielať fotodokumentáciu.

Nezaplatenie pokuty ani výhovorky vám nepomôžu. Sankcia nezaplatením nezaniká. Ak by vás Rakúšania pri najbližšej kontrole zastavili, podlžnosť by vymáhali priamo na mieste. Ich zákon umožňuje zaistiť predmety vo vlastníctve vodiča podľa výšky pokuty.

A ako je to s prekročením rýchlosti u nás a bez zastavenia? „Po zadokumentovaní priestupku policajti overia identitu majiteľa alebo držiteľa vozidla v policajných evidenciách, manuálne vyhotovia rozkaz o uložení pokuty aj s fotodokumentáciou o spáchaní deliktu a odošlú držiteľovi vozidla do 60 dní od spáchania deliktu,“ objasňuje Baloghová.

Kamkoľek jazdíte, dodržujte predpísanú rýchlosť. Cesta autom nie je o pokutách či sankciách, ale o zodpovednosti vodiča a ľudských životoch – i o tom vašom.


Eliška Šándorová, foto: ilustračné,twitter