Viac foto v galérii

Dokumentárne fotografie zaznamenávajú oslobodenie Európy

n 8.7.2015 10:20 - Žiar nad Hronom

V pondelok 6. júla v popoludňajších hodinách otvorila výstavu Elena Epishina, kultúrny atašé veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Jedinečné obrazy zachytili ťažké časy, ktorými prešlo celé územie Slovenska a Európy v rokoch 1944 a 1945.

„Výstava bola inštalovaná na Ministerstve kultúry SR v Bratislave a ďalej putuje po slovenských mestách. Obsahuje viac ako 50 dokumentárnych fotografií z oslobodzovacích bojov európskych miest, fotografie vtedajších politických špičiek i obyčajných ľudí oslavujúcich oslobodenie v uliciach,“ informuje Soňa Beňová, propagačná výtvarníčka POS.

Veliteľstvá partizánskych brigád

Po roku 1944 sídlili na území mesta veliteľstvá 1. československej partizánskej brigády, partizánskej brigády Jána Nálepku a štáb francúzskeho partizánskeho oddielu. V septembri toho istého roka mesto obsadili Nemci. Počas obsadenia mesta sídlili v biskupskom kaštieli.

Po príchode do mesta nemecké vojská vypálili rómsku osadu, o čom svedčí pamätník rodiny Šarkôziovcov pod Šibeničným vrchom. Oslobodeniu Žiaru nad Hronom predchádzali niekoľkodňové boje.

Červená armáda oslobodila najskôr obce Ladomerskú Viesku a Horné Opatovce a až na konci marca sa podarilo vytlačiť nemeckú armádu aj so samotného mesta Žiar nad Hronom.

Zohrali strategickú úlohu

Počas oslobodzovania mesta sa Žiarčania museli niekoľko dní ukrývať v podzemných krytoch. Následky ťažkých bojov ešte stále môžeme nájsť napríklad na Šášovskom hrade, kde sa našli pozostatky po streľbe, na Šibeničnom vrchu môžeme nájsť niekoľko zákopov a v okolitých vrchoch sa nájde zopár hrobov vojakov.

Tieto dosvedčujú, že práve tadiaľto ustupovala nemecká armáda zo Zvolena. Za úlohu, ktorú mesto a jeho obyvatelia zohrali počas SNP, mesto dostalo ocenenie Rad červenej hviezdy a pamätnú medailu SNP. Možnosť pozrieť si jedinečné súdobé snímky budú mať možnosť návštevníci v priestoroch osvetového strediska až do konca júla.

(ab), foto: Soňa Beňová