Budúcnosť mesta musíme plánovať

n 5.7.2015 15:37 - Banská Bystrica

Vo štvrtok 25. júna som sa na Radnici zúčastnil verejnej diskusie k Plánu rozvoja mesta. V prvom rade sa o to zaujímam ako každý občan tohto mesta. Veľmi veľa času tu trávim súkromne aj pracovne. Ako poslanec mesta som bol zase zvedavý, aké budú všeobecné reakcie na tento dokument, ktorý by si mal naštudovať asi každý z nás.

Naše mesto má bohatú históriu. Potrebuje mať aj do budúcnosti vlastné dlhodobé ciele. PHSR je dokument na obdobie rokov 2015 – 2023, ktorý bude naše mesto používať ako šablónu pre rozhodnutia ovplyvňujúce každodenný život všetkých nás – Banskobystričanov.

Venuje sa všetkým oblastiam života v Banskej Bystrici, a to od ekonomického rozvoja, dopravy, životného prostredia, školstva až po kultúru a šport. Nielen vedenie mesta, ale aj ostatné inštitúcie sa budú musieť prispôsobiť týmto cieľom.

Čím skôr, tým lepšie

Osobne si myslím, že naše mesto sa malo riadiť takýmto plánom práce už pred niekoľkými rokmi. Je to pre mesto mimoriadne dôležité. Čím skôr by sme to mali, tým lepšie pre samotných obyvateľov. Dlhodobé ciele pre skutočné skvalitnenie života je možné dosiahnuť ľahšie ako rôzne iné krátkodobé, hoci aj politické ciele

Počet mierne klesá

Banská Bystrica je krajským mestom, no stále mierne klesá jej počet obyvateľov. Ľudia tu chcú žiť, ale jedna skupina odchádza pre lákavé pracovné príležitosti smerom na západ, druhá skupina je Bystrici verná naďalej, no usídľuje sa v rodinných domoch v okolitých obciach.

Začiatkom júna tohto roku som sa zúčastnil svetového kongresu v talianskom Miláne a priniesol som si odtiaľ ďalšie veľmi cenné poznatky. V súčasnosti aj Európska komisia preferuje, aby sa mestá riadili v prvom rade dlhodobými stratégiami.

Podľa doterajších skúseností z rôznych miest vo svete, len takýto prístup k závažným veciam môže byť pre vývoj mesta a zlepšenie životných podmienok pre jeho obyvateľov prospešný. Mám za to, ľudia potrebujú mať garancie, že sa v tomto meste budú rozvíjať podmienky pre život tým správnym smerom.

Pre príklad môžeme uviesť kanadský Montreal, ktorý má podobný dokument prijatý s platnosťou až do roku 2040 a dodržuje ho každé vedenie mesta a dotknuté subjekty.

Budem podporovať vedenie mesta

Mesto by malo robiť rozhodnutia v prvom rade prospešné pre ľudí, ktorí tu žijú, a žijú tu každý jeden deň. Až potom sa sústrediť na turistov a ostatných návštevníkov mesta.

Preto budem podporovať súčasné vedenie mesta, aby postupne rozvíjalo tie oblasti, pre ktoré niektorí obyvatelia mesto opúšťajú, a to je nedostatok pracovných príležitostí a znížený komfort bývania v porovnaní s pohodou poskytnutou v okolitých obciach a nákladov na bývanie.


Text: Marek Modranský, Foto: archív mesta