Okná rozprávok dokorán

n 7.7.2015 16:16 - Turčianske Teplice

Na konci školského roka, keď učitelia uzatvoria všetky známky, žiaci sú mysľou viac na prázdninách ako v škole. Vtedy je príležitosť upútať ich pozornosť iným programom ako bežnými vyučovacími hodinami a zároveň zrekapitulovať uplynulých desať mesiacov. V Základnej škole Jána Kollára v Mošovciach tento školský rok pracovali na viacerých projektoch. Krátko pred posledným zvonením sa rozhodli vzájomne ich  prezentovať.

Deti a rozprávky sú ako spojené nádoby, a práve preto sa rozhodli v Mošovciach v tomto školskom roku pracovať na projekte Okná rozprávok dokorán. Zakomponovať rozprávky do hodín slovenského jazyka a literatúry, hudobnej, výtvarnej alebo telesnej výchovy nie je až také ťažké.

Spojiť rozprávku a matematiku však chce už poriadnu dávku kreativity. Vyučujúci matematiky v Mošovciach túto úlohu zvládli naozaj originálne.

Predstavili známe rozprávky

Ako prví sa predstavili najmenší prváci, ktorí na hodinách čítania zvládli nielen prvé písmenka, ale naučili sa prelúskať i cez niekoľko rozprávok. Jednu z nich – Červená čiapočka – v modernom spracovaní aj roztomilo zahrali. Nezabudli sa pochváliť, že vedia aj spievať, tancovať a cvičiť.

Tretiaci, ktorí majú už čítanie v malíčku, predviedli tiež netradičné spracovanie veľmi známej a obľúbenej Šípkovej Ruženky. Celé predstavenie, ktoré bolo vynikajúco prepracované, umocnila podmanivá pieseň v podaní Skrúcaného a Nogu s rovnomenným názvom.

Spojili rozprávky s príkladmi

Siedmaci demonštrovali rozprávky celkom iným spôsobom. Na hodinách tvorivej matematiky sa s touto úlohou bez väčších problémov popasovali. Museli nájsť rozprávku, v ktorej  názve je číslo a zároveň vytvoriť jej ilustráciu. Našli skutočne nemálo rozprávok s číslom v názve.

Táto úloha bola náročná len pre tých, ktorí nemajú výtvarný talent. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť rozprávku a pretkať ju príkladmi. Niektorí žiaci spracovali známu rozprávku, iní sa rozhodli vymyslieť si novú. Niekoľko takých rozprávok prečítali a prítomní žiaci príklady pohotovo vyriešili.

Predstavili Pavla Dobšinského

V prezentácii projektu nemohol chýbať ani najväčší slovenský zberateľ rozprávok Pavol Dobšinský. Žiaci o jeho živote a tvorbe informovali v súčasnosti už klasicky prostredníctvom plagátu. Žiakom prvého stupňa sa najviac páčilo predvedenie Šípkovej Ruženky a starší žiaci ocenili hravú matematiku.

Celá prezentácia by si zaslúžila prítomnosť nielen žiakov ale i rodičov, prípadne i obyvateľov obce.

(tominka), foto: archív ZŠ J. Kollára Mošovce