Koniec školského roka so Zvedavým slniečkom

n 1.7.2015 15:37 - Turčianske Teplice

Rozlúčka s predškolákmi, spoločné posedenie a turistická vychádzka. Také bolo ukončenie školského roka v jednej z našich materských škôl. Spokojné boli nielen deti, ale aj rodičia a učitelia.

O Materskej škole na Horných Rakovciach a jej rôznych aktivitách vás v našich novinách informujeme už takmer pravidelne. V tejto škôlke sa totiž počas celého školského roka deje množstvo zaujímavých akcií a koniec školského roku nebol výnimkou.

Rozlúčka s predškolákmi

S posledným júnovým týždňom v materskej škole sa spája vyprevádzanie najstarších detí – predškolákov do školy. Tento rok rozlúčka prebehla priamo v priestoroch školy a deti si pre svojich rodičov a pozvaných hostí pripravili pásmo básní, piesní a tancov.

So slzami v očiach sa s deťmi lúčili nielen ich triedne učiteľky Majka Predáčová a Gretka Lašáková, ale aj ostatné učiteľky, kuchárky a prevádzkový personál.

Zástupkyňa pre Materskú školu Soňa Chalupová si predškolákov „preskúšala“ rôznymi vedomostnými otázkami a odovzdala im darčeky. Potom si už deti mohli vychutnať zaslúženú odmenu – občerstvenie, ktoré si pre ne pripravili rodičia.

Spoločné posedenie v parku

Každoročným zvykom je aj spoločné ukončenie školského roka v záhradnej reštaurácii v parku. Ani tento rok nebol výnimkou. Stretli sa tu rodičia, deti i učiteľky. O program sa postaral známy detský pesničkár Viktor Guľváš a mažoretky z hornej Štubne, ktoré celú akciu otvorili.

Po nich si už deti s rodičmi mohli opekať a zabávať sa. Na detskej diskotéke, ktorá v programe nasledovala, sa vytancovali s deťmi učiteľky i niektoré maminky a ockovia. A v takejto dobrej nálade spoločne neoficiálne ukončili školský rok.

Záverečná turistika

V úplne posledný deň školského roka sa deti spolu s ich učiteľkami vybrali na turistickú vychádzku do mestského parku a lesoparku Bôr. Cestou plnili rôzne zaujímavé úlohy, pomenúvali stromy, zvieratá, či rastliny. Nakoniec si spoločne z prírodnín vytvorili logo škôlky – slniečko, keďže neoficiálny názov tejto materskej školy je Zvedavé slniečko.

Potom sa deti spoločne občerstvili a vydali sa na spiatočnú cestu do materskej školy, kde na ne poslednýkrát pred prázdninami čakali malé postieľky a obľúbené hračky. No a po výdatnom oddychu už nasledovala len rozlúčka s obľúbenými učiteľkami a cesta domov za novými dobrodružstvami na vytúžených letných prázdninách.

Text a foto: (ama)