Viac foto v galérii

Jánska noc plná tajomstiev

n 6.7.2015 10:20 - Kežmarok

Obyvatelia Malého Slavkova privítali začiatok prázdnin vo veľkom štýle. V sobotu 27. júna už tradične v obci pálili jánsku vatru, celý deň patril športu, hádankám, kvízom, turnajom a otvoreniu novovybudovaného multifunkčného ihriska.

Medzinárodný deň detí sa v obci Malý Slavkov na začiatku júna neorganizuje, spájajú ho so športovým dňom. Práve preto bola sobota venovaná predovšetkým deťom, ale zabavili sa aj dospelí. Dobrovoľný hasičský zbor spolu s obcou zorganizovali športový deň, ktorý bol ukončený pálením jánskej vatry.

Hasiči bavili občanov

„Úlohou dobrovoľných hasičov podľa stanov DPO SR nie je len likvidácia požiarov, pomoc pri živelných pohromách, ale aj prevencia, výchovná, kultúrna a spoločenská činnosť pre občanov,“ vysvetľuje predseda DHZ Malý Slavkov Ján Klein.

Už o desiatej hodine občania spolu so starostom obce Ladislavom Oravcom otvorili novovybudované multifunkčné ihrisko. Neskôr bol pre všetky súťažechtivé deti v kultúrnom dome pripravený kvíz, ktorý preveril ich vedomosti o obci, v ktorej žijú.

O druhej hodine popoludní sa na lúke nad obcou zhromaždilo niekoľko desiatok detí, ktoré mali chuť sa zabaviť a zmerať si sily v rôznych súťažiach.

Oheň má moc

Po zotmení zapálili jánsku vatru, iskierky a teplo z nej sálajúce vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru pre všetkých zúčastnených. Naši predkovia verili, že na Jána majú živly zem, voda  a oheň najväčšiu moc v roku, preto sa tento deň spája s rôznymi tradíciami či poverami.

„Ako deti, teda mládež, sme chodili páliť jánsky oheň. Pripravovali sme sa celý týždeň, stavali sme prístrešky, aby sme mali kde spať. Zobrali sme spacáky, deky a jedlo, vyšli za dedinu. Celý večer sme spievali, tancovali a zabávali sa. Nad ránom sme zaspali, a keďže oheň vyhasol, mrzli sme do rána. Zážitky si pamätám dodnes,“ spomína s úsmevom na zvyky počas svätojánskej noci Ivana.

V Malom Slavkove sa jánske ohne pália už desiatky rokov, kedysi ich bolo niekoľko,  no v posledných rokoch sa páli jedna Jánska vatra, pri ktorej sa zíde množstvo občanov. A ani tento rok to nebolo inak.

Text a foto: Denisa Jurišičová