Odpadky do lesa nepatria! Upozorňuje na to aj poučná tabuľa

n 11.7.2015 18:35 - Bratislava V

V lesíku medzi Malým a Veľkým Draždiakom sa objavila veľmi poučná tabuľa, ktorá ľuďom vysvetľuje, že les nie je smetisko. Návštevníci verejných priestranstiev, teda my ľudia, by sme si mali uvedomiť, že odpadky partia do smetných košov.

Vo vitríne tabule je dvanásť predmetov a k nim je uvedené obdobie, za aké sa tieto odpadky rozložia v prírode. Medzi tieto vystavené predmety patrí: plechovka, taška, plienka, sklo, látka, pet-fľaša, tetra-pak, papier, pomaranč, žuvačka, cigareta a téglik. S týmito vecami sme často v kontakte a používame ich. Ak ich chceme ale vyhodiť, nemali by sme ich odhodiť do voľnej prírody. Tej pochopiteľne trvá nejaký čas, keď sa s týmito odpadkami vysporiada.

Vedeli ste, že?

Najšetrnejší zo spomínaných je papier, pretože sa v prírode rozloží za 4 mesiace? Naopak sklo vypovedá prírode neľahký boj, keďže tento proces môže trvať aj tisícročia. Na druhej priečke sa umiestnila detská plienka, ktorú príroda dokáže spracovať za 250 rokov. Zaujímavosťou je určite aj pomaranč, ktorému potrvá 1,5 roka, kým sa rozloží. Ostatné predmety to prírode tiež neuľahčujú. Niektoré sa rozložia do jedného roka, iné až do sto rokov.

Leto je v plnom prúde

Letné prázdniny a leto všeobecne, pochopiteľne láka von viac ľudí. Trávime čas pri vode, športujeme, prechádzame sa v lesoch. Vonku je vyššia koncentrácia ľudí a nie všetci odhadzujú odpadky tam, kam by mali. K prírode by sme nemali byť ľahostajní a nepohlcovať ju nami vytvorenými objektmi, ktoré vyhodíme. Naopak by sme ju mali nechať čistou a zveľaďovať ju.

Kde všade sa dá opekať?

V Petržalke je niekoľko vyznačených stanovíšť, kde si môžete ísť opekať. Medzi tieto miesta patria: dve ohniská pri Malom Draždiaku, jedno pri Veľkom Draždiaku a ďalšie na lúke medzi Bradáčovou a Dudovou ulicou. Nebezpečné je zakladať oheň tam, kde to nie je povolené. Nedopatrením sa môže rozšíriť a to môže mať za následok vysoké škody. V letnom období je to obzvlášť nezodpovedné, keďže bývajú vyššie teploty a obdobia sucha.

Text a foto: (ans)