Vzdelanie aj oddych v jednom

n 7.6.2015 15:54 - Poltár

Okolie Poltára ponúka množstvo prírodných krás, ktoré oproti iným lokalitám ešte stále uchovávajú poklady a ticho neporušenej panenskej prírody. Sú chránené pred drastickými zásahmi človeka aj pred extrémnym rozvojom turizmu. Práve preto sa ich oplatí navštíviť tomu, kto sa chce vzdialiť od ruchu a zároveň spoznať krásny kus sveta. Jednu z takýchto lokalít mapuje náučný chodník Ipeľ.

Trasa chodníka začína v doline Hájskeho potoka, no možno ju absolvovať z hociktorého bodu. Nie je náročná a zvládnu ju všetky vekové kategórie. Na celej trase chodníka je vyznačený peší variant, cyklotrasa a zimná bežkárska trasa. Chodník má prevýšenie 290 m, najnižším bodom je chata Šport v rekreačnom stredisku Kokava-Háj, najvyšším je bod na Sklenom vrchu.

Náučné tabule

Na náučných tabuliach sú spracované informácie o prírodovedných, historických, lesníckych danostiach či pamiatkach regiónu. Popri náučných tabuliach sú na chodníku umiestnené aj orientačné tabule s podrobnou mapou územia a vyznačenými turistickými trasami.

Náučný chodník prechádza južnou časťou Stolických vrchov a z južných svahov vidno až pohoria v Maďarsku a zo severných ponad Nízke Tatry možno zazrieť až vysokotatranské končiare. Chodník poučí turistov o všetkom, čo sa v okolí nachádza.

Napríklad v okolí Ďubákova rastie až sedem chránených druhov rastlín, taktiež aj veľmi vzácna mäsožravá rosička okrúhlolistá. V širšej oblasti žije viacero chránených druhov cicavcov, vtákov, plazov a obojživelníkov.

Významná lokalita cestovného ruchu

Výrazný kolorit územiu dodávajú okolité laznícke usadlosti. V obciach zas stoja za zhliadnutie viaceré rázovité drevenice. Oblasť v súčasnosti možno zaradiť už medzi významné lokality cestovného ruchu s celoštátnym významom. Atraktívne sú však aj tunajšie neznačkované trasy, ktoré vedú poľnými cestami.

Jana Turčanová, foto: autor