Hasiči zasahovali v škôlke. Evakuované deti, učiteľka na nosidlách

n 7.5.2015 15:39 - Kežmarok

Hlasná siréna spojená so zvonením kostolných zvonov zvyčajne obyvateľom obcí ohlasuje hroziace nebezpečenstvo. V pondelok 4. mája sa ich silné zvuky šírili ulicami Malého Slavkova a informovali občanov, že sa deje niečo nezvyčajné.

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, dobrovoľní hasiči z Malého Slavkova absolvovali dva námetové cvičenia. V spolupráci s riaditeľom OV DPO v Kežmarku Ivanom Lučanským, starostom obce Ladislavom Oravcom a riaditeľkou Materskej školy Janou Lesnou zorganizovali cvičenia v obci a mimo nej.

Učiteľka na nosidlách

Pri prvom cvičení to bol fingovaný požiar v materskej škole. Po vykonaní prieskumu veliteľom zásahu Jánom Šišolákom a hasičom Štanclom bola nariadená evakuácia detí a personálu z materskej školy, hasiči zniesli na nosidlách učiteľku, lokalizovali a likvidovali požiar.

Sirény a simulovaný požiar

„Zaznenie sirény vzbudilo u detí prekvapenie, pretože pohotovo reagovali na to, že niekde horí. Od hasičov sa dozvedeli, že „horí“, práve v našej materskej škole. S učiteľkami boli deti vyvedené von z budovy, kde na nich čakalo hasičské auto, hasičská technika i samotní hasiči. Po vysvetlení, že materská škola nehorí naozaj, sa deti s nadšením pustili do skúšania ochrannej prilby či sedenia v hasičskom aute,“ popísala dianie zásahu učiteľka Veronika Mamiaková.

Týmto cvičením sa dobrovoľní hasiči snažili deťom priblížiť ich prácu a postup pri evakuácii objektov počas požiaru. Počas druhého cvičenia v popoludňajších hodinách hasiči likvidovali požiar na otvorenom priestranstve neďaleko obce.

Pri tomto výjazde zasahovali dve hasičské autá a celkovo 12 hasičov. Hukot sirén a hluk v obci, samozrejme, pritiahli pozornosť obyvateľov obce, ktorí sa zhromažďovali pred zbrojnicou a za obcou, kde sledovali činnosť DHZ pri hasení požiaru.

Cvičenia sa budú opakovať

Základnou vlastnosťou hasičov má byť pripravenosť kedykoľvek zasiahnuť a pomôcť všetkým tým, ktorí sú v ohrození.

„Cieľom týchto cvičení bolo preverenie bojaschopnosti a pripravenosti nás hasičov. Cvičenie splnilo svoj účel. V časovom limite 10 minút sme sa stihli zhromaždiť v hasičskej zbrojnici, ustrojiť sa a vyraziť k zásahu. Vyskytli sa síce aj menšie chybičky, ktorým sa musíme v budúcnosti vyhnúť, aby sme pri zaznení sirény v prípade ostrého výjazdu boli stopercentne pripravení. Nie je vylúčené, že podobné cvičenia sa budú opakovať,“ zhodnotil akciu predseda DHZ Malý Slavkov Ján Klein.

Text a foto: Denisa Jurišicová