Viac foto v galérii

Mauzóleum v Zlatých Moravciach -— podobný skvost ťažko nájdete

n 12.3.2014 17:45 - Zlaté Moravce
Mauzóleum rodiny Migazzi je národná kultúrna pamiatka z roku 1887, situovaná v areáli parčíka na Prílepskej ceste v Zlatých Moravciach. Chránený areál je ojedinelým unikátnym dielom záhradnej architektúry v strednej Európe.

Podobné stavby sa nachádzajú iba v alpských horách, pretože rod grófa Viliama pochádzal z oblasti medzi Švajčiarskom a Talianskom. „Gróf Viliam bol nielen tekovským županom a poslancom Národného zhromaždenia, ale aj predsedom Rybárskeho spolku v Uhorsku a predsedom Turisticko-karpatskej spoločnosti so sídlom v Starom Smokovci,“ prezradil Marián Tomajko, historik špecializujúci sa na oblasť Zlatomoravska.

V mauzóleu ležia v dvoch čiernych mramorových sarkofágoch telesné pozostatky grófa Viliama Migazziho (1830 – 1896) a jeho manželky Antónie (1836 – 1886). Viliamovou smrťou vymrel rod Migazziovcov pomeči. Antónia zomrela na zápal mozgových blán ako 49-ročná.

Počas svojho života bola Antónia Migazziová ocenená veľmi vysokým vyznamenaním od cisára Františka Jozefa, krorý ju poctil Rádom hviezdneho kríža. „Bolo to niečo mimoriadne, pretože taký dostávali iba členovia kráľovských a šľachtických rodov. Jej ho udelil za charitatívnu činnosť. V Tekovskej župe založila Červený kríž a sirotinec, kde opatrovala chudobné deti či siroty, ale aj starcov,“ dodáva Marián Tomajko. Vzácnosťou mauzólea je aj oltár z carrarského mramoru, ktorý je vykladaný polodrahokamami. „Nie je na ňom nič maľované, celý je vykladaný z mramoru dovezeného z mnohých kútov sveta. Je to veľmi vzácna ručná práca. Dodnes sa tu slúžia pri zvláštnych príležitostiach omše, inak je hrobka pre verejnosť zatvorená,“ doplnil historik. V šesťdesiatych rokoch zlodeji cez malé okienko vnikli do mauzólea, pričom z oboch hrobiek Viliama a Antónie ukradli nielen ich prstene, ale aj všetko zlato. Polícia ich nikdy nevypátrala.

Text a foto: Anna Mondočková