Turistov chcú zaujať filmom

n 28.4.2015 16:12 - Kežmarok

Podporiť a rozšíriť povedomie o ľudovej kultúre nášho regiónu sa projektom snažilo Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš v spolupráci s miestnou akčnou skupinou Tatry – Pieniny LAG. Projekt Po stopách ľudových tradícii pod Tatrami bol ukončený konferenciou v utorok, 14. apríla v Malom Slavkove.

Cieľom projektu spolupráce, ktorý trval od roku 2007 bolo spropagovať ľudovú kultúru a tradíciu v oblasti Tatry – Spiš – Pieniny tak, aby bol atraktívna pre potenciálnych a stálych návštevníkov. Účastníci projektu si uvedomujú bohatstvo a dôležitosť ochrany spoločného kultúrneho dedičstva v podobe remesiel, folklóru a zvykov. Potenciál je síce vysoký ale málo využívaný, preto počas 7 rokov združenia analyzovali a zhromažďovali získané informácie o podujatiach, remeslách, folklóre, prírodných a historických daností tejto oblasti.

Propagácia dokumentárnym filmom

Propagovať územie a tým využiť získané výsledky sa snažia netradične – dokumentárnym filmom. Ten sa natáčal v januári tohto roka a predstavia sa v ňom Žakovce s ukážkou Blažovskej svadby, koledy ukázali Vlkovce a fašiangové zvyky zahrali občania Malého Slavkova. Tvorcovia filmu si na natáčanie niektorých scén vybrali prostredie Ľubovnianskeho skanzenu hlavne pre bohatú ľudovú architektúru. Ďalej sa natáčalo v Haligovciach, Lesnici, Osturni a v Majeroch. Scenérie s množstvom bielučkého snehu, ktorý napadol v Starej Ľubovni sa stali kulisami pre zinscenovanie tradičných zvyklostí v podaní ochotníckych hercov a iných obyvateľov Malého Slavkova. Zahrali tradičný fašiangový sprievod a pochovávanie basy, ktoré patria medzi obľúbené aktivity v tejto obci.

Správna cesta

Starosta obce Malý Slavkov, ktorá sa do projektu zapojila: „Veľkým prínosom projektu bude zachovanie tradícií pre ďalšie generácie. Možno ak dostane návštevník do rúk CD a uvidí naše zvyky povie si – Idem sa tam určite pozrieť. A je to príležitosť aj pre občanov všetkých obcí, aby spoznali navzájom svoje zvyky,“ zhodnotil Ladislav Oravec. Rozvoj cestovného ruchu nie je krátkodobá záležitosť. Hlavné je však to, že náš región má stále návštevníkom čo ponúkať. Ide na to správnou cestou, cez bohatú kultúru, folklór a tradície, ktoré sú pre túto oblasť špecifické.


Denisa Jurišicová, foto: autor