Viac foto v galérii

Staškov opäť žil Jozefom Kronerom

n 24.4.2015 19:14 - Čadca

V Kultúrnom dome Jozefa Kronera na Staškove sa konalo divadelné popoludnie s názvom Kronerove narodeniny, počas ktorého sme si pripomenuli hercove nedožité 91. narodeniny. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Po Kronerovej ceste.

Kronerove narodeniny boli posledným podujatím v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou 2007 – 2013. Vlani bola súčasťou projektu aj divadelná prehliadka dvoch ochotníckych divadelných súborov zo Slovenskej republiky a dvoch z Českej republiky.

Divadlo aj spev

Na začiatku divadelného popoludnia sa prítomným predstavil domáci divadelný súbor Staškovan. Ten si pre divákov pripravil ukážku hry Rysavá jalovica od Martina Kukučína. Divadelné predstavenie s ochotníkmi nacvičila Jozefína Poláčiková. Príbeh o tom, ako Adam Krt kúpi od suseda jalovicu, ktorá zmizne spred krčmy a na konci sa všetko vyrieši, ocenili diváci hlasným potleskom. Prítomným zahrala folklórna skupina Staškovanka, ktorá ich potešila pár piesňami v krásnych krojoch a pripravila prítomných na ďalšie divadelné pásmo.

Humorná fraška

Minulý rok sa v rámci divadelného festivalu predstavili aj divadelné súbory Galiba, Gigua, Driak a divadelný súbor Chaos. Práve súbor Chaos tento rok naštudoval novú divadelnú hru s názvom Tři bratři v nesnázích aneb... a je to v pytli od Raya a Michaels Cooney. Komédiu nacvičili pod vedením Josefa Rýdla a v ich prevedení nemala ďaleko od profesionálneho divadla. Humorná fraška plná dramatických zvratov a neočakávaných situácií, kedy si manželia Tom a Linda chcú adoptovať dieťa, no celá situácia sa komplikuje. Samozrejme, nechcene sa do dramatického príbehu manželov dostávajú „úžasné“ nápady Tomových bratov. Diváci patrične ocenili toto divadelné stvárnenie. Po skončení predstavení boli pozvaní do foajé kultúrneho domu, kde boli umiestnené výtvarné práce detí z okolitých škôl. Deti staškovského rodáka maľovali, kreslili a spodobňovali rôznymi výtvarnými technikami. Medzi maľbami mohli prítomní obdivovať aj básne na tému Jozef Kroner, ktoré šikovné deti zložili.

Text: Stanislava Laufiková, foto: autor