Čistenie lesov

n 16.4.2015 8:20 - Kežmarok

Apríl sa viaže s lesmi a prírodou. Priraďujeme mu menovku: Apríl, mesiac lesov. Zalesnenie pokrýva polovicu našej planéty a človek je s lesmi prepojený. Mesiac lesov slávime od roku 1952.

Les potrebujeme kvôli zdravému vzduchu, drevu, kvôli nástrojom, lesným produktom, rekreácii a iným potrebám. Pri produkčnej funkcii si človek už zničil veľké množstvo lesov. No ekologická funkcia sa snaží dbať o ochranu prírody, vodohospodárstva a klímy.

Iniciatíva Kežmarčanov

V rámci ochrany prírody a lesov sa Kežmarčania z iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí rozhodli čistiť lesy a čistinky v Kežmarku a jeho okolí. Pri prechádzke sa snažia urobiť dobrý skutok nielen pre prírodu, ale aj pre ľudí. „Do prírody chodíme často. Verejne chceme ľudí pozývať na upratanie našej prírody raz mesačne. No môže to robiť ktokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek,“ vyjadril sa Kežmarčan z iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí Dominik Jakub. Podľa jeho slov dobrovoľne zbierajú odpadky už roky.

Zbieranie odpadkov na Deň zeme

Aktuálne sa rozhodli pozývať do tejto aktivity aj ďalších ľudí, ktorí majú radi prírodu a lesy. „Príroda je pre nás kamarát, zdroj energie a lesné cestičky v okolí Kežmarku sú taká najjednoduchšia príležitosť, ako sa do nej dostať. Radi by sme ju mali bez smetí. To nestačí iba zbierať. Radi by sme boli, ak by nepribúdal nový odpad,“ dodal D. Jakub. Najbližšie sa chystá iniciatíva Vlk, ktorý nikdy nespí ísť 25. apríla v rámci Dňa zeme (22. apríl – pozn. red.) pomôcť okolitej prírode a odpratať odpadky, ktoré zanechávajú ľudia mimo smetných košov.

Certifikované drevo

„Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok hospodári na ploche 3 200 ha, z čoho je 2 770 ha lesa,“ uvádzajú Lesy mesta Kežmarok na svojej internetovej stránke. Lesníci a ochranári sa snažia, aby nenastal rýchly, respektíve nelegálny výrub lesov. Aby výrobou a spracovaním dreva nebola ohrozená budúcnosť lesov, existuje certifikované drevo. Spracovateľ v reťazci od lesa k zákazníkovi musí získať certifikát. Zákazník je v istote, že si kupuje výrobok zo šetrne obhospodarovaných lesov.

Andrea Bašistová, foto: autor