Matematická pytagoriáda

n 4.4.2015 16:40 - Medzilaborce

Matematická pytagoriáda (MP) je súťaž žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž je postupová, jednotná v zadaniach i termínoch uskutočnenia v celej Slovenskej republike a uzavretá v rámci daného školského roka. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

Cieľom matematickej súťaže Pytagoriáda je podchytiť záujem o matematiku ako o vyučovací predmet pre 9 až 14 ročných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií prostredníctvom jednej z dominantných vlastností detí – ich súťaživosti. Matematická pytagoriáda pomáha vyhľadávať a podporovať matematické talenty s nadpriemerným myslením. Aj v tomto školskom roku sa do tejto matematickej súťaže zapojili na našej škole žiaci, ktorých matematika nielen baví, ale hravo zvládajú aj ťažšie úlohy zamerané na logické myslenie. Do školského kola MP sa na ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach zapojilo v rámci P3 – 9 žiakov, P4 – 8 žiakov a P5 – 11 žiakov. Súťaž je organizovaná v šiestich oddelených kategóriách podľa jednotlivých ročníkov. Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 (3. až 5. ročníky) je dvojkolová a má školské a obvodné kolo. Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 – vyššie ročníky je trojkolová a má školské, obvodné a celoštátne kolo.

Úspešné Medzilaborce

Na základe výsledkov školského kola 12 úspešných žiakov 3., 4. a 5. ročníkov postúpilo do obvodného kola MP, ktoré sa konalo v Stropkove. Súťaž spočívala, podobne ako aj v školskom kole, v riešení 15 úloh v časovom limite 60 minút. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí mali správne vyriešených minimálne 10 matematických úloh, vtedy každé ich ušetrené 4 celé minúty do 60 minút mohli byť hodnotené ešte 1 bodom. Veľmi nás potešilo, že aj v obvodnom kole sme mali úspešných riešiteľov z našej školy.

Text a foto: Štefanková Stanislava