Viac foto v galérii

Rozlúčka s obdobím fašiangov

n 4.3.2014 17:09 - Zlaté Moravce

V Chyzerovciach vyvrcholili v prvú marcovú sobotu fašiangy, obdobie zábav a karnevalov. Ich koniec symbolizovalo pochovávanie basy. Príhovor „farára“, plačky, speváci a samozrejme, basa, ako aj rozlúčka s ňou sa obyvateľom mesta – starším aj mladším, páčili.

V mnohých obciach a mestách sa zachováva tradícia symbolického pochovávania basy či iných hudobných nástrojov na záver fašiangového obdobia. Nebolo tomu inak ani v mestskej časti Zlatých Moraviec – Chyzerovciach. Každoročne sa tu pred samotným ukončením fašiangov konáva aj tradičný farebný karneval plný muziky a tanečných kreácií, ktorého organizátorom bolo občianske združenie Chyzerovce. Tanečné čísla striedali spevácke a vo folklórnych vystúpeniach odzneli piesne a zvyky z nášho regiónu. Sálou kultúrneho domu sa niesli tóny ľudovej muziky, súbory vystúpili v tradičných krojoch.

Rozlúčka s basou i s fašiangami

„Udržiavať či vybudovať nejakú tradíciu je vždy zložitejšie v meste ako na dedine. Vládne v ňom väčšia anonymita, ľudia majú menší záujem o dianie okolo seba. Napriek tomu sa fašiangová tradícia u nás veľmi dobre ujala,“ hovorí Chyzerovčanka Mária. Čím bol záver fašiangov špeciálny? Na znak konca sa predvádzalo žartovné pochovávanie hudobného nástroja – basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka i smútiacich pozostalých. Kňaz parodoval obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasoval koniec zábavy a lúčil sa s basou. Na záver zábavy basu symbolicky pochovali.

Začína sa pôst

Tradíciu fašiangových zvykov si každoročne pripomínajú aj v mestskej časti Prílepy, napríklad aj špecialitami z tradičnej zabíjačky či sladkými dobrotami. Tie nie sú len pochúťkou pre maškrtné jazýčky, ale i pastvou pre oči. V tomto roku trvali fašiangy pomerne dlho, boli o tri týždne dlhšie ako napríklad vlani. Minulý rok Popolcová streda padla už na 13. februára a Veľkonočná nedeľa bola 31. marca. Popolcovou stredou, ktorá bola tento rok stanovená na 5. marca, sa pre veľkú časť kresťanov začína 40-dňový pôst, trvajúci až do Veľkonočnej nedele. Je to obdobie pokánia a duchovnej prípravy na najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského kalendára – Veľkú noc.

Text a foto: Anna Mondočková