Chátrajúcu budovu v centre mesta predajú

n 28.2.2014 18:22 - Zlaté Moravce

Otrasný pohľad na budovu v centre Zlatých Moraviec sa vedenie mesta rozhodlo riešiť. Budovu výmenníkovej stanice, ktorú dlhodobo nevyužíva, ide predať. Spomínaná nehnuteľnosť sa nachádza medzi obchodnými domami a parkoviskami. V obchodnej verejnej súťaži ju dostala nitrianska firma, ktorá ponúkla viac ako 80-tisíc eur.

Zlatomoravskí mestskí poslanci na novembrovej schôdzi roku 2012 rozhodli o predaji dubiózneho majetku. Do zoznamu patrí chátrajúca budova v centre mesta. Keďže mesto nemá peniaze na opravu, ponúklo ju vo verejnej súťaži na odpredaj. Na mesto prišli dve ponuky, z nich len jedna obsahovala všetky potrebné požiadavky na spôsob a rozsah spracovania návrhu.

Predaj nehnuteľnosti sa uskutočnil formou obchodnej verejnej súťaže za minimálnu cenu vo výške 75-tisíc eur s možnosťou zvyšovania ceny. Nitrianska firma predložila cenovú ponuku vo výške 82-tisíc eur s účelom využitia nehnuteľnosti na reštauračné služby (ázijská reštaurácia). V zozname nepotrebného majetku mesta je ďalších sedem budov, o ktorých radnica uvažovala, že väčšinu z nich predá. Ide o nehnuteľnosti, ktoré sú v zlom technickom stave, dlhodobo sú nevyužívané a náklady na ich opravu prevyšujú výnosy z prenájmu.

Text a foto: Anna Mondočková