Viac foto v galérii

Podpisovanie nižších miezd stopli

n 19.2.2014 15:02 - Zlaté Moravce

Pokles mzdového ohodnotenia sestier by mal byť zakotvený v dodatkoch k pracovným zmluvám, o ktorých rokovalo vedenie nemocnice s tamojšími sestričkami. Tie po prvotnom odmietnutí nakoniec súhlasili, čo znamená, že od apríla by mali dostať na výplatnej páske menej ako doteraz. Do vyjednávania vstúpili odbory.

Obyvateľov regiónu znepokojujú existenčné problémy mestskej nemocnice, ktoré chce jej vedenie riešiť prepúšťaním pracovníkov a znižovaním platov zdravotných sestier.

Týždeň na rozmyslenie

Po stretnutí s vedením nemocnice mali sestry týždeň na rozmyslenie, či podpíšu dodatky k pracovným zmluvám. Vedenie nemocnice avizovalo, že každej zo 62 sestier strhne maximálne 92 eur v hrubom pri priemernom plate 920 eur. Sestričky po prvotnom nesúhlase zmenili názor a postupne podpisovali zníženie platov. Tie, ktoré súhlasili, by mali po apríli dostať 835 eur. „Podpisovanie dodatkov stále trvá, nemám preto presné čísla, koľko zo 62 sestier súhlasilo so znížením platu,“ hovorí riaditeľ nemocnice Martin Cimrák. Otvorené sú aj rokovania s odbormi. „Do budúceho týždňa, predpokladám, by mohlo byť známe aj stanovisko odborov, podľa toho sa zariadime,“ dodáva riaditeľ.

Nemajú veľmi na výber

Na platoch sestier chce nemocnica ušetriť zhruba 7 000 eur mesačne. Šetrenie sa má dotknúť aj samotného riaditeľa, ktorý si chce znížiť odmenu z 2 000 eur na 1 500 eur. Ušetrené peniaze sa majú použiť na bežný chod nemocnice. Sestry síce ustúpili a podpisujú zníženie platov, no považujú to za nespravodlivé, keďže lekárom na platy nikto nesiaha. Pre médiá hovoriť nechceli, boja sa postihu v práci. Naznačili, že nemali na výber, lebo odísť nechcú a preradením na nižšiu a slabšie platenú prácu by nezískali nič. Samotný riaditeľ Martin Cimrák dávnejšie naznačil, že ak sestry nebudú súhlasiť s okresaním platu, v nemocnici ich držať nebude. Na stranu sestier sa pridal obvodný lekár Rudolf Urbanovič, ktorý si myslí, že na zlú situáciu v nemocnici by nemali doplácať sestry. „Pacientov je veľa, niekde je ich aj nad 20 na jednu. Soboty, nedele, nočné – sú každú chvíľu v robote. Musí sa na to hľadieť aj z druhej strany.“ Napätú situáciu sledovala pani Renáta, ktorej príbuzná robí v nemocnici. Podľa nej, škrty na platoch sú neférové. „Len nedávno bojovali za transparentnejšie rozdeľovanie peňazí do zdravotníctva a spravodlivý zákon o odmeňovaní. Keď sa už zdalo, že v Moravciach to budú mať sestry ozaj dobré, opak je pravdou, vzdali to predčasne.“

Škrtmi k znižovaniu dlhov

Nemocnica si týmto nepopulárnym krokom a prepustením pätnástich zamestnancov sľubuje úspory a znižovanie dlhov. Razantne ale odmieta, že sa škrtá preto, aby bolo na platy lekárov, ktoré sa zvyšujú zo zákona. Potrebných zhruba 4 000 eur na zvýšenie platov lekárov plne pokryli navýšené platby od zdravotných poisťovní. Podľa vedenia nemocnice, avizované šetrenie 20 000 eur mesačne nesúvisí so zvyšovaním platov lekárov, ale má dopomôcť vyrovnať sa s dlhmi v zdravotníckom zariadení. Kolapsu nemocnice by sa malo predísť aj prepustením 15 ľudí, ako nadbytočných. Prepúšťanie a krátenie platov je citlivá téma. V regióne rezonuje aj pre vysoký dlh nemocnice voči Sociálnej poisťovni a nečakanej výmene riaditeľov po tom, čo kontrolou boli zistené machinácie v hospodárení nemocnice. Zdravotné sestry Hippokratovu prísahu neskladajú. Napriek problémom sa o pacientov starajú s rovnakým odhodlaním ako lekári. Po rokovaní odborov s nemocnicou bolo podpisovanie dodatkov nateraz stopnuté.

Text a foto: Anna Mondočková