Napínavá voľba hlavného kontrolóra

n 19.3.2015 9:38 - Ilava

Dňa 17. februára 2015 sa v rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva konala voľba hlavného kontrolóra (HK), ktorá priniesla nečakanú náhodu. V druhom kole voľby získali totiž dvaja najväčší kandidáti rovnaký počet hlasov, a tak o konečnom výsledku rozhodol žreb.

Kandidáti museli podať náležitú prihlášku na podateľni Mestského úradu, najneskôr 14 dní pred začiatkom voľby. Podmienkou bolo ukončenie úplného vzdelania s maturitou, výhodou pri podobných funkciách je však ekonomické alebo právne vzdelanie a požadovaná prax bola najmenej dva roky. Na podateľňu sa k stanovenému dátumu dostalo 15 obálok. Neskôr sa jeden kandidát vzdal kandidatúry a dve kandidátky sa na voľby nedostavili, čo bolo považované za zrušenie kandidatúry. Konečné číslo platných kandidátov v deň konania volieb bolo 12.

Priebeh volieb

Hlasy kandidátom odovzdávali poslanci Mestského zastupiteľstva. Keďže jeden z kandidátov bol zároveň aj poslancom, vzdal sa práva hlasovať. Trojčlenná volebná komisia obdržala v tajnom hlasovaní dvanásť hlasov, pričom víťazný kandidát musel mať nadpolovičnú väčšinu, v tomto prípade sedem hlasov. Nestalo sa tak a do druhého kola volieb postúpili dvaja najväčší favoriti. V tomto kole však dostali zhodný počet hlasov, a tak bolo nutné vo voľbách pokračovať žrebovaním. Šťastie sa priklonilo na stranu doktora práv  Vladimíra Leška, ktorý tak môže prevziať kreslo po momentálnom hlavnom kontrolórovi mesta, a to už od 1. apríla.

Rozsah funkcií

MsZ určilo rozsah výkonu funkcie HK, ktorý bude úradovať najbližších 6 rokov. Na zasadnutí sa taktiež určoval plat HK, ktorý podlieha vzorcu. Jedná sa o súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov. Údaje o priemernej mzde za rok 2014 budú k dispozícií až v marci. Na presnom plate sa teda bude dohadovať neskôr. Keby sa však jednalo o podobné číslo ako v roku 2013, plat HK by sa pohyboval okolo 1500,- eur.

Kristína Štúriková, foto: MÚ Ilava