Viac foto v galérii

Zdravotná osveta na námestí

n 3.4.2014 15:44 - Dolný Kubín

Poskytnúť základné informácie o zdravotnej starostlivosti bolo cieľom preventívnej akcie, ktorá sa uskutočnila 7. apríla pred Mestským kultúrnym strediskom (MKS) v Dolnom Kubíne. Základné informácie o zdravotnom životnom štýle poskytovali pracovníci tamojšieho Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RUVZ).


Ľudia si mohli dať zmerať krvný tlak, či hladinu cukru v krvi. Túto možnosť využilo počas piatich hodín niekoľko desiatok ľudí. Akciu si pochvaľovala aj pani Anna: „Idem z nákupov a pristavila som sa pri týchto stánkoch. Bez čakania mi zmerali krvný tlak.“ Podobný názor na toto podujatie mal aj mladý pár, ktorý bol s dieťaťom v kočíku na prechádzke. Svetový deň zdravia bol opäť venovaný zvýšenému tlaku krvi, hypertenzii. Hypertenzia je závažným rizikovým faktorom vážnych srdcovocievnych ochorení, najmä srdcového infarktu, cievnych mozgových príhod, srdcového zlyhávania. Tieto ochorenia zapríčiňujú aj v Slovenskej republike veľké percento úmrtí a invaliditu. Každoročne sa 7. apríl oslavuje ako Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou, ako pripomenutie jej vzniku v roku 1948. Zdravie je podľa nej stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Preventívnu zdravotnícku akciu v D. Kubíne pripravili RUVZ s tamojším MKS. Jeho zvláštnosťou bolo, že do akcie sa zapojili aj niektoré reštauračné zariadenia v meste, ktoré ponúkali jedálniček racionálnej výživy.

Text a foto: (šu)