Viac foto v galérii

Schválili zľavy na odpady

n 28.2.2015 8:00 - Trstená

Separácia odpadu je v dnešných dňoch čoraz skloňovanejším pojmom a tvorí bezpochyby dôležitý krok vo vzťahu k životnému prostrediu. Trstená sa zaradila medzi tie mestá, ktoré sa snažia motivovať občanov k separovaniu.

Na prvom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19. februára, odhlasovali poslanci zníženie poplatku za komunálny odpad pre tento kalendárny rok v prípade, ak občania preukážu, že odpad separujú. Poplatok sa zníží o 20 percent z celkového ročného poplatku za odpad. Podmienkou poskytnutia zníženia poplatku je predloženie potvrdenia správcovi poplatku od oddelenia služieb mestského úradu v Trstenej o odovzdaní separovaného odpadu v termíne do 30. septembra 2015.

Žiadna novinka

V roku 2014 bola poskytnutá 20-percentná zľava ročného poplatku za separovanie odpadu 3?955 osobám v celkovej výške 18?193 eur. Pred šiestimi rokmi mohli občania získať zľavu až do výšky
40 percent. Od roku 2011 bola podľa možností a pracovnej vyťaženosti pracovníčky zabezpečovaná aj fyzická kontrola monitorovania počtu domácností, ktoré sa zapájali do separovaného zberu a vykladali v deň vývozu vrecia so separovaným odpadom pred svoj dom. V minulom roku bol počet tých, ktorí takto separujú odpad 207 z celkového množstva 1 050 kontrolovaných domácností. Toto číslo postupne klesá, pretože najvyššie bolo v roku 2011, keď dosahovalo viac ako štvrtinu z celkového počtu domácností.

Tisíc rozhodnutí

Na základe žiadosti o zníženie poplatku za separovanie, o ktorú si požiadali poplatníci, bolo v roku 2014 vydaných viac ako tisíc rozhodnutí, čo predstavuje duplicitnú administratívu a náročnosť vydávania dodatočných rozhodnutí, čím vznikajú aj zvýšené náklady na kancelársky papier či spotrebu tonera. Aj napriek tomu je však separovanie odpadu niečím, za čo sa nám naše životné prostredie poďakuje.


Text: Rastislav Blaško, foto: archív TASR