Zvýšil sa počet petícií

n 27.2.2014 16:40 - Malacky

Mesto Malacky evidovalo v roku 2013 25 sťažností a sedem petícií od obyvateľov. Na zasadaní mestského zastupiteľstva 20. februára informovala hlavná kontrolórka mesta Ľubica Čikošová.

Kým počet sťažností oproti roku 2012 klesol o päť podnetov, počet petícií stúpol o štyri. „Z celkového počtu sťažností bolo deväť opodstatnených, rovnaký počet sťažností bol vyhodnotený ako neopodstatnené podnety,“ informovala hovorkyňa Malaciek Michaela Janotová. Ďalších šesť sťažností sa odložilo z dôvodu chýbajúcich náležitostí, alebo preto, že ich predkladatelia vzali späť. Jedna sťažnosť z dôvodu plynúcej lehoty na vybavenie prešla do roku 2014. „Najviac sťažností smerovalo do oblasti výstavby a životného prostredia, šesť sťažností sa týkalo mestských policajtov,“ uviedla Janotová. Zo siedmich petícií bolo vybavených šesť, posledná sa v súčasnosti stále vybavuje. Hneď dve petície sa týkali organizovania podujatia Adventné Vianoce, v ďalších petíciách občania žiadali zjednosmernenie ulice, riešenie havarijného stavu budovy škôlky na Pekárenskej ulici či riešenie situácie s premnožením holubov v lokalite Malé námestie.

TASR