Viac foto v galérii

Publikácia o meste Snina

n 13.3.2014 9:42 - Snina

O Snine neexistuje množstvo publikácii, ktoré by dokázali podať objektívny pohľad na mesto a život v ňom. Za asi prvý úspešný pokus o komplexné vykreslenie súčasného stavu mesta, ako aj jeho histórie, môžeme považovať knihu s názvom Snina, ktorá bola vydaná v roku 1999.

O 11 rokov neskôr, v roku 2010 bola vydaná druhá kniha o meste, ktorá určite za zmienku stojí. Jej názov znie Snina – Premeny v čase. V prevažnej miere, ide v tejto knihe o porovnanie súčasnej Sniny, ako ju poznáme, s fotografiami z minulosti. Poslednou knihou spadajúcej do série úspešných pokusov je najnovšia publikácia, ktorá nesie opäť prostý názov – Snina.

Bohatý obsah

Kniha je tvorená príspevkami od početného autorského kolektívu. Jej obsah je tvorený logickými celkami, ktoré oboznamujú čitateľa o prírodných pomeroch mesta, informujú o jeho blízkom okolí z pohľadu archeológie, popisujú nárečie a približujú náboženské pomery a výtvarné umenie tejto časti východného Slovenska. Jej zostavovateľmi sú Ing. Miroslav Buraľ, Ing. Jozef Makariv a Dr. Martin Molnár. Podstatnú časť tejto jedinečnej publikácie tvoria príspevky, ktoré mapujú kultúrno-spoločenský vývoj mesta od dôb prvej písomnej zmienky o meste z roku 1711, v období pred Prvou svetovou vojnou, v čase Prvej československej republiky v rokoch 1918-1939 ako aj Slovenského štátu (obdobie v rokoch 1939-1955). Tak isto opisujú dobu, ktorá nastala po Druhej svetovej vojne až po rok 1989. Táto najobsiahlejšia časť knihy je zakončená kalendárom udalostí z rokov 1989 až 2013. Publikácia bola vydaná v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Snine v roku 2013.

Aj v knižnici

Najnovšiu knihu o Snine si čitatelia majú možnosť prezrieť v mestskej knižnici sídliacej v kaštieli. Kniha bola vydaná v nízkom náklade, preto aj z tohto dôvodu nie je určená k bežnému zapožičaniu, ale iba k nahliadnutiu. Vzácna kniha určite stojí Sninčanom za pozornosť, ak sa chcú dozvedieť viac o svojom meste.

Text a foto: Ján Bocan