Refererendum v Trstenej iba v jednom okrsku platné

n 10.2.2015 8:00 - Trstená

Ak by sa referendum o rodine konalo iba v okrsku sídliacom na Základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej, tak by výsledky boli platné. Účasť voličov v tomto okrsku číslo 2 dosiahla 56,73 percenta voličov, keď právo hlasovať využilo 485 z 855 voličov. Najnižšia účasť bola v meste v okrsku číslo 1 na základnej škole P. O. Hviezdoslava s 30,91 percentami.

Aj toto číslo účasti ďaleko prevyšovalo celoslovenský priemer, ktorý dosiahol iba 21,41 percenta, čo predstavovalo účasť viac ako 944 tisíc občanov. Podľa platného zákona o vykonaní referenda, na to, aby otázky boli platné a mohli ísť na schválenie ako zákon do pléna Národnej rady SR, musela sa zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, čo predstavovalo číslo 2,2 milióna.

V okrese by výsledky referenda platili

Nadpolovičnú účasť dosiahli aj niektoré obce v okrese, medzi nimi Brezovica, Čimhová, Habovka, Liesek, Nižná, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec. V okresnom meste Tvrdošín v žiadnom okrsku nebola nadpolovičná účasť. Z 31 okrskov v okrese bola nadpolovičná väčšina v osemnástich. V Trstenej sa hlasovania zúčastnilo 2429 voličov z 5 774, čo predstavovalo číslo 42,68. Záujem voličov vyjadriť svoj názor v Trstenej bol podobný aj priemeru celého regiónu Oravy, v ktorom bola priemerná účasť 34,13 percenta vo volebnom obvode Dolného Kubína a 51,82 percenta v Námestove. Námestovský volebný obvod bol jediným na Slovensku, ktorý prekročil v účasti nadpolovičnú väčšinu.

Regionálne rozdiely

V referende sa prejavili regionálne rozdiely, pretože voliči celého severeného Slovenska, od západu až po východné okresy, mali priemerne účasť 30 % a viac, ako okresy na juhu Slovenska, kde v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Rimavská Sobota nedosiahol ani desaťpercentú hranicu. Tradične aj Bratislava dosahuje nízke dvojciferené číslo okolo 16 %.

Hlasovanie o otázkach

Čo sa týka hlasovania o troch otázkach referenda, v Trstenej na prvú otázku, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, hlasovalo kladne 98,9 percent, 2 362 za a 46 proti.

Na druhú otázku, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova, odpovedalo kladne 97,17 percenta, za 2 333 a proti 68.

Na tretiu otázku, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania, hlasovalo kladne 95,65 %. V tejto otázke bolo najviac hlasov proti, až 104, zatiaľ čo za 2288.


Rastislav Blaško, foto: autor