Viac foto v galérii

Nové alternatívy spôsobu života na Záhorí

n 13.3.2014 14:02 - Malacky

Minulý rok v lete vzniklo v Malackách občianske združenie Trvalka. Názov tejto organizácie naznačuje, že spojenie s prírodou nebude jej predstaviteľom veľmi vzdialené. Ponúka totiž celkom iné alternatívy spôsobu života tým, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú.

Mladé malacké rodiny sa takto zoskupili z dôvodu, že dovtedajší mestský život im neponúkal také možnosti a aktivity zdravšieho a hodnotnejšieho spôsobu života, aké by zároveň chceli odovzdávať svojim ďalším generáciám: svojim potomkom, mládeži a ďalším podobne nastaveným rodinám mesta Malacky i jeho okolia.

Konzumný život

Podľa hlavnej predstaviteľky združenia konzumný spôsob života naozaj prekvitá vo veľkých, ale aj vo vidieckych mestách. „Malacky nie sú výnimkou. Deti si už nevážia možnosti, ktoré im ponúka okolitá karpatská príroda na Záhorí, radšej zájdu s rodičmi do nákupných centier plných detských kútikov a nasledujú tak možnosti súčasnej modernej doby,“ uviedla pani Janková, predsedkyňa združenia. V rámci projektov občianskeho združenia by preto jej zakladatelia chceli nielen propagovať princípy trvalo udržateľného a najmä zdravého spôsobu života, ale predovšetkým ich aj aktívne aplikovať. A čo je povzbudivé, za necelý rok existencie sa im aj darí pomaly napĺňať svoje poslanie. V rozsiahlych priestoroch svojej klubovne v budove fabriky na spracovanie liečivých rastlín na Ul. Duklianskych hrdinov pravidelne organizujú prednášky na témy podporujúce princípy zdravého spôsobu žitia.

Lesná škôlka

Pre najmenších členov združenia pripravujú sprevádzkovanie tzv. lesnej škôlky už od septembra 2014, ktorá by vychádzala z filozofie výchovy talianskej lekárky Marie Montessori. Trvalka o.z. by tak svojim členom rada umožnila alternatívne spôsoby vzdelávania od predškolského veku cez mládež až po dospelých, a teda na spôsob holistického vzdelávania (t.j. vzdelávania smerujúce ku komplexnému rozvoju osobnosti) by radi rozvíjali najmä morálnu, duchovnú a ekologickú uvedomelosť svojich členských rodín. Už dnes má združenie v ponuke kurzy pre malých aj veľkých v podobe workshopov, rozmanitých tvorivých dielní s aktivitami podporujúcimi napríklad recyklovanie materiálov (výroba hudobných nástrojov, ozdôb a pod.). Tieto aktivity sú pravidelne a v predstihu zverejňované na známej sociálnej sieti. Momentálne prebieha príprava aj oficiálnej stránky združenia.

Potravinová banka

Koncept potravinovej banky (PB) nie je v občianskych komunitách tohto typu novinkou. Podpora sociálneho, ekonomického a ekologického rozmeru je alfou a omegou každej potravinovej banky. Trvalka svojim členom umožnila neobmedzený prístup k spoločne nakúpeným potravinám, ktorý je podľa jej predstaviteľov nevyhnutne založený na vzájomnej dôvere a spolupráci. Ekonomický rozmer je naplnený vďaka dostupnosti potravín vo väčších objemoch nakúpených priamo od výrobcov, čím sú zároveň oveľa lacnejšie pre svojich konečných spotrebiteľov. Tieto potraviny zväčša pochádzajú od výrobcov tradičného a ekologického poľnohospodárstva (BIO), ich kvalita je preto veľmi vysoká. Malacká potravinová banka má dnes približne tridsať členských rodín, ktoré majú od jej dverí kľúč, môžu teda nakupovať v časovo neobmedzených intervaloch na základe pravidelných finančných vkladov (tzv. kreditov) do spoločného fondu, z ktorého sa cyklicky nakupujú ďalšie suroviny.

Žiť zdravšie a hodnotnejšie

Trvalka je v okolí Malaciek jediným občianskym združením svojho druhu. Noví členovia, prípadne záujemci o účasť v niektorých aktivitách, ktoré táto komunita mladých rodín pravidelne na týždenných bázach organizuje, sú vítaní. „Nedávno sme strávili krásny víkend v Zaježovej, kde je vzdelávacie centrum založené na našich princípoch. Bolo to nezabudnuteľné pre malých aj veľkých. Utvrdili sme sa v tom, že chceme ďalej spoločne pokračovať v nastaveniach, s akými sme do toho všetci išli,“ dodáva spokojne Katarína Janková.

Text a foto: Barbora Zajačková