Odhalili nový pamätník

n 12.2.2015 7:38 - Kežmarok

Do protifašistického odboja sa zapojilo mnoho obyvateľov obce Malý Slavkov v okrese Kežmarok. Priame boje sa jej však nedotkli ani počas Slovenského národného povstania. Minulý rok sme oslávili 70. výročie Slovenského národného povstania a v januári tohto roku uplynulo 70 rokov od oslobodenia obce Malý Slavkov.

V januári 1945 prešli cez obec smerom na Huncovce ustupujúce nemecké jednotky.

Ubehlo 70 rokov

Ubehlo už 70 rokov, keď sa oslobodzovacie vojská armád bývalého Sovietskeho zväzu priblížili k hraniciam nášho okresu a 27. 1. 1945 oslobodili obec Malý Slavkov. Boje medzi povstalcami a Nemcami prebiehali v blízkosti obce, jej obyvatelia sa preto zo strachu o svoje životy ukryli do obecnej sýpky a pivníc. Na okolitých poliach sa našlo niekoľko padlých vojakov, partizánov a Nemcov a mnoho ďalších bolo zranených. Po oslobodení prišlo do obce niekoľko sovietskych vojakov. Obyvatelia im poskytli pomoc, nocľah a známe sú aj prípady rabovania. Ak si chceme uchovať morálny kredit, sme povinní pripomínať si tieto udalosti. Práve pre túto povinnosť sa 27. januára 2015 o 16.00 hod. stretli občania obce, aby si pripomenuli túto významnú udalosť. Aby si spomenuli na všetky obete, obyvateľov, ktorí sa zapojili do bojov. Bojov za slobodu. Medzi hosťami bol kapitán Vladimír Janeček, Ivan Lučanský a Marcel Maniak. Major Ján Verešpej: „Je smutné, že aj v dnešnej spoločnosti je málo podobných iniciatív k vysvetleniu a k váženiu si historických udalostí spätých s našou novodobou históriou. Preto sa chcem v mene Oblastného výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade poďakovať všetkým, ktorí na zorganizovaní a zabezpečení tejto udalosti tu v Malom Slavkove mali zásluhu.“ Témy partizánske hnutie a oslobodzovanie okresu Kežmarok je priam potrebné si pripomínať, šíriť ich posolstvo predovšetkým pre budúce generácie. Je dôležité zachovať fakty a pravdu, aby naša minulosť nezapadla prachom, aby sa na významné udalosti nezabudlo. Aby sme sa mohli vyvarovať chýb minulosti, aby sme nezabúdali na pocit hrôzy a strachu o svoj život, o svoju slobodu. „Chcem sa poďakovať vám všetkým zúčastneným, že vám nie je ľahostajné to, čo sa odohralo pred 70 rokmi a verím, že na pripomenutie týchto udalostí bude slúžiť táto pamätná tabuľa aj ďalším generáciám,“ ukončil svoj príhovor starosta obce Ladislav Oravec.

Vyslovené ďakujem

Pre spomienku sa v mnohých obciach nachádzajú pamätníky padlých v druhej svetovej vojne. Na rovnaký účel slúži aj pamätná tabuľa umiestnená na obecnom úrade v Malom Slavkove. Je to ticho vyslovené „ďakujem“ všetkým tým, ktorí obetovali svoj život pri
oslobodzovaní obce.

Denisa Jurišicová, foto: autor