Víťazi Kubínskych divadelných dní

n 25.3.2014 11:55 - Dolný Kubín

Regionálna prehliadka umenia divadelných súborov z Oravy, Kubínske divadelné dni, sa uskutočnila 20. až 22. marca v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Festival ponúkol divákom pätnásť inscenácií divadelných a recitačných súborov. Program festivalu obsiahol tri regionálne súťaže.

„Úvod festivalu patril súťaži detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, O erb mesta Dolný Kubín. Jej 32. ročník priniesol i autorské inscenácie a presvedčil o vyzretosti a invenčnosti oravských detských divadelných súborov, z ktorých mnohé súťažne dominujú i v rámci Slovenska. Porotu, ktorej predsedala dramaturgička Bábkového divadla v Žiline Jana Eliášová, najviac zaujali divadelné súbory Prvosienka zo Zákamenného s inscenáciou Do krajiny koní, Faust a Margarétky z Rabče s inscenáciou Ach, jaj, alebo O pani Nespokojnej a detský divadelný súbor Pliaga z Nižnej a Tvrdošína s Ružovým obdobím,“ uviedol riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) Miroslav Žabenský.


Dospelí deťom


V kategórii divadla dospelých hrajúcich pre deti sa úspešne predstavili herci z divadla Akotak z Dolného Kubína s hrou Pračlovečina. Tieto divadelné súbory budú Oravu ako priamo postupujúce reprezentovať na krajskej súťaži Detský divadelný medveď v apríli v Žiline. Do krajskej súťaže Vajanského Martin vo svojich kategóriách postúpili detské recitačné kolektívy Lienky z Novote, Dobrozvíťazí z Nižnej a divadlo poézie BezMena z Námestova. Do tretice – na krajskej divadelnej súťaži v Liptovskom Mikuláši bude Oravu reprezentovať ako tanečné divadlo divadelný súbor Touch zo Zákamenného. Porota udelila aj individuálne ceny. Anne Kurčinovej za výtvarné spracovanie inscenácie Svätá pravda, Agátke Brozovej za herecký výkon v inscenácii Ružové obdobie, Milade Zavoďančíkovej za dramaturgicko-režijné spracovanie inscenácie Pltník, Ivanke Zavoďančíkovej za umelecký dojem v inscenácii Pltník, Zuzane Demkovej za choreografické spracovanie témy inscenácie Do krajiny koní a Viliamovi Janíkovi za tvorivý prínos v inscenácii Pračlovečina, informoval M. Žabenský.


Prednes


„Kubínske divadelné dni boli však i súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie. Tá si našla svoje miesto v dramaturgii festivalu v piatok 21. marca. V kategórii prózy zvíťazili Laura Mäsiarová z Gymnázia A. Bernoláka z Námestova a Michal Hucko z Gymnázia M. Hattalu z Trstenej. V poézii boli najlepšími Zuzana Bombeková z Gymnázia A. Bernoláka z Námestova, Mária Matištíková z Gymnázia M. Hattalu z Trstenej a Adela Holubčíková z Obchodnej akadémie z Dolného Kubína. Porota však skonštatovala nižší záujem najmä stredoškolákov z okresu Dolný Kubín a občas nie celkom vhodný výber súťažných textov zo strany pedagógov,“ povedal M. Žabenský. Festival divadla a umeleckého prednesu, ktorý bol vyvrcholením oravskej divadelnej sezóny, pripravilo OKS v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.


(šu)