Slávnostný sprievod obcou

n 27.1.2015 9:15 - Kežmarok

„Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, staré dievky plačú, že sa nevyskáču...“ Táto pieseň a mnohé iné sa budú v najbližších dňoch spievať v mnohých obciach či mestách, rovnako aj v našom Kežmarskom regióne.

Fašiangový sprievod aj tento rok nájdeme v našom regióne, posledný víkend pred Popolcovou stredou, mladí aj starší majú možnosť vytancovať a vyspievať sa do sýtosti...

Fašiangové sprievody

Fašiangami sa nazýva obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ich dĺžka sa riadi dátumom Veľkej noci. Zvyky tohto obdobia sú spojením najrozličnejších piesní, jedál, sprievodov a stretnutí obyvateľov obcí. Mladí ľudia zvyčajne organizujú fašiangové sprievody nazývané aj sprievody tzv. „maškár“. V sprievodoch prevládajú zvieracie masky, ktoré sú zvyčajne vyrábané vlastnoručne. Aj u nás sa niekoľko dní pred Fašiangami stretávajú obyvatelia obce, cvičia piesne a chystajú masky. Medzi maškarami nájdeme aj masku cigánky či muža, prezlečeného za ženu, toto prezliekanie súvisí s očakávaním vzostupu plodivých síl zeme. Na čele sprievodu je zvyčaje mladík s ražňom v ruke, na ktorý mu ľudia napichujú klobásy či slaninu. Ďalej muž prezlečený za Babu, ktorý nesie košík na výslužky – vajíčka, klobásy, chlieb či sladké koláče. V ženskom oblečení prezlečený chlap, koza či striga pôsobia dobromyseľne, vtipne a veselo. „Maškary“ sprevádza muzikant, ktorý hrá na harmoniku. Spievajú sa tradičné fašiangové piesne, navštevujú sa domy a tancuje sa s domácimi. Tí „maškarám“ dávajú výslužku. Z nej sa večer prichystá aj pohostenie na tradičnú fašiangovú zábavu.

Veselé pochovávanie basy

Keďže sa „maškary“ konajú na konci Fašiangov, v Malom Slavkove sa spájajú s pochovávaním basy. Je to vtipný pohreb basy, ktorá je symbolom muziky a zábavy, a jej tóny nebude počuť počas celého prichádzajúceho pôstu. Pri pochovávaní mládež basu oplakáva, spieva plačlivé piesne, spomínajú sa všetky významné udalosti, ktoré sprevádzali obec počas celého roka. Všetci zhromaždení obyvatelia sú svedkami pochovania basy, po obrade všetko stíchne, pretože v utorok po polnoci nastáva pôstne obdobie.

Niekedy sa zdá až neuveriteľné, že v čase moderných technológií, nájdeme v mnohých obciach ľudí, ktorí sa neprestávajú zamýšľať nad tradíciami a zvykmi. Návraty k tradičným hodnotám, zvykom našich predkov vytvárajú priestor pre oddych, zábavu, uvoľnenie z kolotoča povinností. Ak ste aj vy zvedaví na ukážku tradičných zvykov počas Fašiangov, nenechajte si ujsť maškary v Malom Slavkove.

Denisa Jurišicová, foto: autor