KAUZA: Vymáhačská spoločnosť sa vyhráža exekúciou. Jej praktiky rieši už aj ministerstvo

n 23.2.2015 9:00 - Slovensko

Vyhrážajú sa vám vymáhačské spoločnosti exekúciou kvôli vypovedaniu zmluvy s mobilným operátorom? Odhalili sme praktiky vymáhačskej spoločnosti, ktoré sú prinajmenšom kontroverzné. Vďaka portálu Našenovinky.sk sa prípadom zaoberá už aj Generálna prokuratúra, Ministerstvo spravodlivosti a Slovenská obchodná inšpekcia.

Čitateľ Našichnoviniek.sk sa rozhodol vypovedať zmluvu spoločnosti Slovak Telekom. Dôvodom bola služba, ktorú reálne nevyužíval. „Podľa mňa je logické neplatiť za služby, o ktoré nemám záujem,“ objasňuje čitateľ. A problém bol na svete.

Jeho krok vníma spoločnosť Slovak Telekom ako porušenie zmluvy. „Uzavrel som kontrakt na nové telefónne číslo za výhodných podmienok. Chcel som si ale ponechať svoje pôvodné telefónne číslo, čo bol pre Telekom v 21. storočí problém a nakoniec, som sa rozhodol, že sa chcem vyhnuť komplikáciám a ostanem u svojho pôvodného operátora," vraví čitateľ. Zmluvu sa tak rozhodol zrušiť. „Keďže som si nebral žiaden telefón, myslel som si, že to nebude problém, mýlil som sa,“ pripomína čitateľ.

Tu nastal ďalší problém. Keď čitateľ otvoril obálku, ostal v šoku. Spoločnosť SAF Investment poslala dlžníkovi upovedomenie o pohľadávke. Jeho pozornosť vzápätí upútali slová ako EXEKÚCIA, ZAČATIE EXEKÚCIE či pečiatka REFERÁT EXEKÚCII POHĽADÁVOK.

Štipka paragrafov

V zmysle zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, teda na základe Exekučného poriadku, môžu slovné spojenia typu „výkon rozhodnutia“, „exekúcia“ alebo „exekučná činnosť“ používať iba súdom poverení exekútori.

Podľa Miroslava Antoňaka zo Spotrebiteľského centra „chce spoločnosť SAF Investment týmito praktikami nadobudnúť dojem vážnosti exekútora.“ A na to nemá právo.

Na strane čitateľa stojí aj Slovenská komora exekútorov. „Obchodné spoločnosti takéto oprávnenie nemajú a všetko, čo je vo výzve uvedené, je jednoznačný nátlak,“ vyjadrila sa hovorkyňa komory Stanislava Kolesárová.

Ignorujú nás

Spoločnosť SAF Investment sa bráni a na svojské, kontroverzné správanie má vlastný názor. Vraj je to jediný spôsob, ako získať peniaze späť. „Nikdy sme sa nepreukazovali mandátom na vykonávanie exekúcie, ale pokiaľ viem, citovanie paragrafov Exekučného poriadku, alebo informácia, že ideme podniknúť kroky vedúce až ku exekúcii, nie je nekalou činnosťou,“ píše Zemko, ktorý upozorňuje aj na možnosť splátkového kalendára a na snahu o nadviazanie dohody.

„Zo spoločnosti SAF Investment som žiadny návrh na uzatvorenie dohody neobdržal. V telefonickom rozhovore sa ma zamestnankyňa firmy iba opýtala, kedy svoju pohľadávku uhradím. Žiadne riešenie problému mi však neposkytla,“ bráni sa čitateľ.

Nás však zaujímali dôvody, pre ktoré spoločnosť používa slová a označenia, ktoré nie sú v súlade s Exekučným poriadkom. „To, že tam je pečiatka však ešte neznamená, že chceme vykonávať exekúciu, keď nie sme exekútorským úradom. Pečiatky majú za cieľ zvýrazniť naliehavosť riešenia celej tejto situácie, keďže všetky dovtedajšie výzvy k úhrade (bez pečiatok) boli zo strany dlžníka úplne ignorované,“ bráni SAF Investment Zemko.
 

POZRITE SI AJ: EXKLUZÍVNE: Na odvolávaní Pavlisa bolo aj veselo! O zábavu sa postarali Hlinove perly!

Čitateľ ale disponuje e-mailovou komunikáciou, ktorej kópiu máme v redakcii k dispozícii, kde upozorňuje, že pohľadávku považuje za neoprávnenú. Odpovode sa zo strany spoločnosti dočkal až v podobe spomínaného kontroverzného listu.

V prospech čitateľa hrajú do kariet aj rozhodnutia slovenských súdov.  „Už pred niekoľkými rokmi rozhodli o tom, že paušálne si uplatňovanie zmluvných pokút zo spotrebiteľských zmlúv, nielen s telekomunikačnými operátormi, je v rozpore s dobrými mravmi a právom Európske únie,“ pripomína Antoňak.

Krajský súd v Prešove navyše ešte v roku 2011 uložil povinnosť nebankovým spoločnostiam zdržať sa agresívnych obchodných praktík pri vymáhaní dlhu od spotrebiteľov. „Nebanková spoločnosť, a to aj prostredníctvom vymáhačskej spoločnosti, je povinná zdržať sa obchodnej praktiky spočívajúcej v zasielaní výziev spotrebiteľovi, podľa ktorých má platiť pod hrozbou zverejnenia, že je dlžníčkom,“ píše sa okrem iného v rozhodnutí súdu.

Ide o agresiu, tvrdí ministerstvo

Kontroverzný list sme poskytli k posúdeniu aj ministerstvu spravodlivosti. Následne ho preskúmala aj Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

„Komisia zastáva názor, že by mohlo ísť o nekalú obchodnú praktiku spočívajúcu v agresívnom mimosúdnom vymáhaní pohľadávky. O agresívne vymáhanie ide vždy vtedy, ak si súkromná spoločnosť vymáhajúca pohľadávky osvojuje vo svojej komunikácii znaky a symboly vlastné pre štátne orgány. Z uvedených dôvodov Komisia postupuje list spoločnosti spolu s podnetom Slovenskej obchodnej išpekcii,“ informovala nás hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Alexandra Donevová.

Telekom žiada o nápravu

Na praktiky vymáhačskej spoločnosti sme sa opýtali aj hovorcu Telekomu. Ide o spoločnosť, ktorej väčšinovým vlastníkom je štát. Ako je možné, že zákazníkovi sú doručované zastrašujúce výzvy, ktoré porušujú Exekučný poriadok, a tým pádom i zákon?

„V tomto konkrétnom prípade inkasná spoločnosť použila vzor listu, ktorý sme neodsúhlasili a jej predstaviteľov sme preto požiadali o nápravu,“ odpovedá alibisticky hovorca Telekomu Martin Vidan. To, či sa svojim zákazníkom za obdobné praktiky ospravedlnia, však Vidan komentovať odmietol.

Obráťte sa na súd

Čo robiť, ak sa vám do rúk dostane upovedomenie podobného typu? Miroslav Antoňak, radí jedno: „V prípade, ak vám zašle vymáhačská spoločnosť list označený slovom „EXEKÚCIA” alebo „DLŽNÍK,” môžete sa obrátiť na orgány činné trestnom konaní, nakoľko je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania.“

Trestné oznámenie v danej veci dokonca rieši už aj Generálna prokuratúra, čo nám potvrdila jej hovorkyňa Andrea Predajňová.
 

POZRITE SI: Počet lôžok v psychiatrických nemocniciach narastá, ľudí ničí stres

Ešte predtým je ale dôležité sa skontaktovať s danou spoločnosťou a vyžiadať si čo najviac dokumentov, ktoré pohľadávku preukazujú.

Nech vás zažalujú, neuspejú

Miroslav Antoňak odporúča zachovať si chladnú hlavu a nedať sa opantať strachom. „V mnohých prípadoch napr. pri uplatňovaní si zmluvných pokút telekomunikačnými operátormi sa inkasné spoločností spoliehajú na informačnú asymetriu, stres a strach spotrebiteľa, ktorý sa v ňom snažia vyvolať pretože vedia predpokladať, že v súdnom konaní by vzhľadom na rozhodovaciu líniu slovenských súdov neuspeli,“ pripomína Antoňak.

„Na základe všetkých udalostí som sa rozhodol, že zverím celý prípad príslušným orgánom a teším sa na súdne pojednávanie s vymáhačskou spoločnosťou SAF Investment," dodal čitateľ. Prípad budeme naďalej sledovať.

AB, red, foto: shutterstock.com