Domov sociálnych služieb mení názov

n 26.1.2015 8:00 - Trstená

Od nezadržateľne sa blížiaceho začiatku budúceho kalendárneho roka 2015 sa doterajšie pomenovanie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Tvrdošíne zmení na kratší a výstižnejší názov Centrum sociálnych služieb ORAVA.

„Jediným dôvodom tejto zmeny je, že sa mnohí ľudia ťažko orientovali v príliš dlhom názve. Veríme, že jeho skrátená nová verzia bude jednoznačnejšia," vysvetlila riaditeľka odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja Marta Pauková s tým, že to vôbec neovplyvní činnosť, kvalitu služieb či počet klientov.

Sociálne zariadenie s veľmi významnou nadregionálnou pôsobnosťou poskytuje podľa jeho riaditeľky Anny Žuffovej celoročnou pobytovou i dennou ambulantnou formou sociálne služby aktuálne 166 zdravotne ťažko postihnutým klientom a seniorom po dovŕšení dôchodkového veku. „Popri základných sociálnych službách sa im snažíme ponúknuť rôzne zaujímavé netradičné terapie s využitím hudby, literatúry, ale napríklad aj tzv. animoterapiu, ktorej podstatou je starostlivosť o králiky," vysvetlila Žuffová s tým, že na duševnú rovnováhu klientov blahodarne vplýva aj príležitostná hipoterapia.

TASR, foto: autor