Zóna bez peňazí slávila úspech

n 1.12.2014 17:17 - Myjava

Poslednú novembrovú sobotu sa na celom Slovensku konala akcia s názvom Zóna bez peňazí. Hlavným organizátorom bol pán Manik, ktorý je zároveň zakladateľom komunitného Projektu Život.

Hlavne vďaka nemu vytvoril tím šikovných ľudí z rôznych končín Slovenska, ktorí sa chopili organizácie Zóny bez peňazí v ich mestách. Program sa uskutočnil v 60 mestách na celom Slovensku. Cieľom projektu bolo podporiť medzi ľuďmi recyklovanie a výmenu vecí, ktoré už nepotrebujú, no zároveň ich nechcú vyhodiť.

Vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí pomohli naplniť hlavnú myšlienku celej akcie – urobiť krajšie Vianoce tým, ktorí si to nemôžu prevažne pre nedostatok peňazí dovoliť. Darčeky nemusia byť vždy nové ani drahé a aj takéto dary môžu spraviť veľkú radosť.

Výmena vecí a pomoc chudobnejším rodinám je krásna myšlienka. Veci, ktoré po Zóne bez peňazí zostali sa rozdelili a posunuli ďalej.

Rozdali sa rôzne veci

Oblečenie pre dospelých sa darovalo organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, detské oblečenie materským centrám, knihy školám, knižniciam a antikvariátom. Hračky sa rozdali deťom v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou a rodinám v hmotnej núdzi.

Súčasťou Zóny bez peňazí v niektorých väčších mestách boli i koncerty, vystúpenia, vernisáže, výstavy výrobkov miestnych umelcov a remeselníkov, tvorivé dielne, detské kútiky, arteterapie, literárne posedenia a rôzne workshopy. Všetko bolo zadarmo.

V našom regióne sa akcia konala na Starej Turej v Kultúrnom dome, ďalej v Čajovni Dobromila na Myjave s Zuzanou Bartovičovou a v Trenčíne. V meste Stará Turá sa projektu Zóny bez peňazí podujala Mgr. Oľga Medňanská, pracujúca ako pedagogická pracovníčka v ZUŠ Stará Turá.

(ld), foto: autor