Viac foto v galérii

Megaprojekt krytej zjazdovky v Petržalke je čiernou stavbou. Bude sa búrať?

n 9.12.2014 7:36 - Bratislava

V Bratislave začal investor budovať športovú halu pre lyžiarov a snowboardistov. Petržalská radnica ale tvdí, že je to čierna stavba a majiteľ na ňu nemá povolenie.

V mestskej časti Petržalka (na výpadovke smerom do Čunova, pri komplexe Slnečnice) začal investor budovať novú športovú halu s názvom „projekt Line 36“. Má to byť nové celoročné tréningové centrum pre freestyle snowboarding a lyžovanie.

Čierna stavba

Športoviská Petržalka potrebuje. O to je lepšie, ak sa nájde súkromný investor, ktorý je ochotný do takého projektu vraziť peniaze. Otázkou ale ostáva, akým morálnym kreditom daný investor disponuje. Ako sme sa totiž dozvedeli na miestnom úrade v Petžalke túto stavbu vedú ako nelegálnu. Radnica tvrdí, že firma nemá na stavbu na ploche viac ako 7 500 m² povolenie. „Petržalský stavebný úrad neeviduje žiadnu žiadosť k takémuto projektu," povedala hovorkyňa mestskej časti Michaela Platznerová.

„V danej veci už pred dvoma týždňami stavebný úrad vykonal v zmysle stavebného zákona štátny stavebný dohľad a stavebníka upozornil, že na prebiehajúce práce nemá povolenie. Pre mestskú časť je to čierna stavba,“ vysvetlila hovorkyňa.

POZRITE SI: Slovensko čaká biomasaker, varujú aktivisti. Výrub lesov je vraj alarmujúci

Ak stavebný úrad príde na to, že niekde vzniká čierna stavba, prikáže práce zastaviť. Potom stopnú dodávku vody a elektriny na stavbu a nariadia ju zbúrať. Ak majiteľ neposlúchne, môže dať mestská časť stavbu do dražby. Za chýbajúce povolenia bude hroziť investorovi väzenie do päť rokov, ak stavbu nezbúra.

„Momentálne sme majiteľa vyzvali, aby vydokladoval celú stavbu a plynie mu zákonom stanovená lehota, do kedy sa nám musí vyjadriť. Až potom urobíme ďalšie kroky. Ak by ale doložil všetky doklady, súčasný stavebný zákon umožňuje stavbu zlegalizovať dodatočne," upresnila Platznerová.

Nevyjadruje sa, stavia

Investor si z toho ťažkú hlavu nerobí a stavebné práce pokračujú ďalej.

Ak by sa vedenie Petržalky a investor dohodli, stavbu športovej haly nakoniec povolia. „Takéto projekty však vždy prechádzali rokovaniami v komisiách miestneho zastupiteľstva. Ak bude projekt riadne predložený, starosta Petržalky ho predloží poslancom na posúdenie aj s ohľadom na životné prostredie, územný plán a podobne,“ doplnila hovorkyňa.

Ako sme zistili, čierna stavba rastie na prenajatých pozemkoch. Podarilo sa nám spojiť aj s investorom nového komplexu, ten sa ale odmieta vyjadriť s odôvodnením, že: „Nemám čas."

Vedia už aj ceny

V novej, ešte nepostavenej hale už ale vedia aj ceny a prevádzkové hodiny. Za jednu lekciu trénovania skokov do nafukovacích vankúšov, trvajúcu dve a pol hodiny, zaplatíte 20 eur.

Nový stavebný zákon to zmení

Nový stavebný zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2015, vytvorí priaznivejšie podmienky pre odstraňovanie existujúcich čiernych stavieb. Majiteľ nehnuteľnosti postavenej bez stavebného povolenia bude mať od platnosti zákona rok na to, aby požiadal stavebný úrad o vydanie povolenia. V prípade, že tak neurobí, po uplynutí tejto lehoty táto stavba zmizne z povrchu zemského. Nepovolenú stavbu bude možné zlegalizovať iba v prípade, ak majiteľ splní všetky zákonné podmienky. Ak ich nesplní, stavebný úrad nemôže povolenie vydať a stavba musí byť zbúraná.

Natália Labudová, foto: facebook/line36.sk

ZAUJME VÁS: Máte radi rozprávky? Viete, ako to bolo v origináloch? Sex, vraždenie a mučenie!!!