Krupinskí ochotníci oslavujú jubileum

n 17.2.2014 14:13 - Krupina

Je neobyčajne sympatické, že v jubilejnom roku, kedy si Krupina pripomína 770. výročie obnovenia mestských výsad, svoje jubileum má aj Slovenská ochotnícka divadelná scéna v Krupine.

Pred 95 rokmi, 16. februára, niekoľko týždňov po vzniku republiky, bolo na javisku dvorany mestského hotela v Krupine prvé Slovenské ochotnícke divadelné predstavenie. Pre obyvyteľov starobylého kráľovského mesta to naozaj bola veľká spoločenská udalosť. Veď to, čo sa po stáročia zdalo nemožné, na čo sa mnohí báli čo len pomyslieť, to sa skutočnosťou stalo. Z úst ochotníkov, milovníkov Tálie, zaznela prvý raz v tomto meste ľúbozvučná slovenčina. Bolo to v podobe Urbánkových obrazmov zo života s názvom „Strýdža zpod Hája“.

Neoddeliteľná súčasť mesta


Po celé desaťročia ožívalo krupinské javisko novými hereckými tvárami mnohých generácií, doširoka otváralo svoju náruč dielam slovenských klasikov i autorom súčasným. Stalo sa neodeliteľnou súčasťou histórie i súčasnosti mesta. Ba dokonca bolo i základnou školou profesionálnym divadelníkom akými boli Samuel Bartal, zakladateľ a dlhorčný činovník Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a všetkým, hlavne tým skôr narodeným, nám dobre známi slovenskí herci, rodáci a priatelia Viliam Polónyi a Milka Došeková. Toto všetko nám vyrozprával zanietený ochotník, teraz režisér divadelného ochotníckeho súboru Braxatoris, pán Stanislav Siebenštich, pri nedávnej návšteve nácviku novej hry v krupinskom kine Kultúra.

Polónyiho srdcovka


V tomto roku sa chcú krupinskí ochotníci predstaviť hrou Ivana Bukovčana Luigiho srdce. „Od vlaňajšku nesie krupinský amfiteáter čestný názov po krupinskom rodákovi, už nežijúcom Vilamovi Polónyim,“ povedal pán Siebenštich. Spomenutá hra bola srdcovou záležitosťou herca – krupinského rodáka Viliama Polónyiho. Pri premenovaní amfiteátra bol daný sľub režisérom Stanislavom Siebenštichom, že túto hru ochotníci nacvičia. Premieru hry plánujú na 2l. marec, na prvý jarný deň. Premierou by mali začať neoficálne oslavy osláv 770. výročia obnovenia mestských privilégií. Z histórie krupinských ochotníkov sa dozvedáme, že v rokoch 1944 – 1945 divadelný život utíchol. Opäť ožil po oslobodení, kedy dobrovoľný hasičský zbor naštudoval divadelnú hru „Rozmajrín“.

Chcú prilákať mladých


Po takmer sedemročnej viac-menej nečinnej pauze sa divadelný život v meste začína v roku 1963 postupne aktivizovať. „Snahou vedenia súboru je prilákať do svojho kolektívu čo najviac mladých ľudí. Problémy sú v každom živote nesmierne dôležité. Učia nás, ako im predchádzať, nedávať im živnú pôdu,“ uviedol Siebenštich. Snaha všetkých, čo sa podieľajú na nácviku hry Bukovčanovej hry Luigiho srdce v ochotníckom divadelnom súbore Braxatoris, bude zakončená úspešnou premiérou.

Jožo Golian