Kontrola pokladníc ukázala porušenie zákona

n 18.2.2014 10:22 - Krupina

Banskobystrickí colníci sa v roku 2013 zamerali na kontroly registračných pokladníc. V celom regióne skontrolovali takmer 900 elektronických registračných pokladníc. Vo viac ako tretine prípadov zistili pri ich používaní porušenie zákona, informoval TASR hovorca Colného úradu Banská Bystrica Milan Kanka.

Hrozia sankcie

Vlani vykonali colníci takýmto spôsobom 898 kontrol, pričom porušenie zákona bolo zistené v 384 prípadoch. Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo nezaevidovanie tržby v pokladnici či nevydanie pokladničného dokladu – za nevydanie dokladu hrozí sankcia vo výške 330 až 3?300 eur, pri opakovanom porušení až 6 600 eur. Ako pokračoval Kanka, vo viacerých prípadoch si kontrolované subjekty nesplnili povinnosť nahlasovať servisnej organizácii porušenie plomby alebo poruchu pokladnice, kniha registračnej pokladnice nebola umiestnená na predajnom mieste.

Podnety nahlásili aj občania


Colníci sa v praxi stretli aj s tým, že v prevádzke sa nenachádzala žiadna zaregistrovaná pokladnica. „Colníci počas roka vykonávali kontrolné nákupy, aby zistili, či jednotlivé prevádzky riadne evidujú platby prijaté od zákazníkov a či im následne vydajú aj pokladničný doklad, ktorý musí spĺňať náležitosti zákona. Okrem pokladničných dokladov sa colníci zamerali aj na dodržiavanie ustanovení zákonov o spotrebných daniach a zákona o ochrane práv duševného vlastníctva,“ konkretizoval Kanka. Podnety na vykonanie kontrol nahlásili aj samotní občania, ktorým sa nepodarilo zaregistrovať svoje bločky do Národnej bločkovej lotérie.

Aj výherné doklady


V súvislosti s registračnými pokladnicami vykonávali colníci koncom minulého roka aj tzv. validáciu údajov z pokladničných dokladov. Ide o skontrolovanie správnosti údajov na výherných pokladničných dokladoch. V banskobystrickom regióne takto vykonali kontrolu v 56 prevádzkach, z ktorých pochádzali výherné bločky. Podľa pravidiel Národnej bločkovej lotérie sú colníci povinní skontrolovať správnosť údajov do 48 hodín.

TASR