Viac foto v galérii

V septembri pôjdu do školy

n 17.2.2014 14:01 - Krupina

Začiatkom februára tohoto roku sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvých ročníkov dvoch krupinských základných škôl. Základná škola Jozefa Cígera Hronského a tiež i tá druhá, ktorá sa pýši názvom ZŠ E. M. Šoltésovej, v predchádzajúcich rokoch prišli k novému šatu. Fasády oboch budov sa zmenili na nepoznanie.

Majú konkrétne ciele

Budúci prváčikovia so svojimi mamičkami či oteckami neboli na školách prvýkrát. Vedenie oboch škôl sa rozhodlo pred slávnostným zápisom detí do prvých ročníkov urobiť všetko, aby tú svoju školu vykreslili čo najlepšie. Upútali pozornosť hlavne rodičov a určite i čakateľov na žiacke povinnosti. Pomohli k tomu rôzne podujatia. Naposledy to boli dni otvorených dverí. Rodičia sa počas nich mali možnosť okrem pozretia interiérov porozprávať s učiteľmi školy. Zaujímalo ich hlavne, čo čaká ich dieťa po začatí školského roka, na čo budú zamerané aktivity detí nielen vo vyučovacom procese, ale aj v rámci mimoškolských aktivít. Niektoré z detí mali pri slávnostnom zápise aj konkrétne ciele. Niektoré sa chce naučiť písať správne svoje meno, priezvisko, iné sa chce učiť cudzí jazyk, či mať možnosť sa venovať športu.

Zapísalo sa 55 detí

Riaditelia oboch základných škôl neskrývali po vykonaní slávnostného zápisu detí do prvých ročníkov spokojnosť. Podľa slov Mariana Hecla, riaditeľa ZŠ J.C.Hronského, školu v tomto školskom roku navštevuje takmer 500 žiakov. Do prvého ročníka sa zapísalo 55 detí. „My máme na našej škole vyše tristo žiakov“, prezradila nám Oľga Láslová, riaditeľka ZŠ E.M.Šoltésovej. „Z prváčikov vytvoríme dve triedy“, pokračovala pani riaditeľka Láslová.

Otvoria aj „nulté“ ročníky

Okrem toho opäť v tejto škole vytvoria podmienky na otvorenie osvedčených, tzv. „nultých“ ročníkov. Tam prichádzajú deti, ktoré budú pred nástupom do prvých ročníkov potrebovať viac pozornosti pedagogických pracovníkov. Začiatkom marca sa v Krupine uskutoční i zápis detí do materských škôl. Treba veriť, že ciele, ktoré si dali rodičia i pedagógovia, sa v nasledujúcom školskom roku do bodky naplnia.

Jožo Golian