Peter Štrauch: U nás začínala cesta tých, ktorí niečo znamenajú.

n 7.11.2014 16:46 - Považská Bystrica

Základná umelecká škola vo svojej 55-ročnej histórií vychovala množstvo skvelých talentov, ktoré sa presadili doma i po celom svete. V súčasnom školskom roku sa stal novým riaditeľom Peter Štrauch, ktorý nám odpovedal na pár otázok.

Koľko rokov pôsobíte v ZUŠ?

V ZUŠke pôsobím od roku 1994 ako učiteľ klavíra. Posledných 5 rokov som pôsobil vo funkcii zástupcu. V školskom roku 2014/2015 som zaujal funkciu riaditeľa školy.

Chystáte sa ako riaditeľ na veľké zmeny? Budete otvárať nové odbory?

Dramatické zmeny by sa diať nemali, keďže naša škola bola predošlým vedením nastavená veľmi dobre a rád by som v tom ďalej pokračoval. Mojou víziou, ktorú by som chcel v najbližších rokoch dosiahnuť, je zaviesť hru na organe, avšak je to hlavne otázka financií, ktoré by sme potrebovali na zakúpenie menšieho organu. Ďalej by sme radi otvorili aj tanečný odbor a rozšírili pôsobenie literárno-dramatického odboru. V posledných spomínaných je to však problém aj chýbajúcej kvalifikovanej posily do učiteľského zboru.

Akú úlohu zohráva ZUŠ v súčasnej spoločnosti?

Podľa môjho názoru absolútne zásadnú, nakoľko práve tu sa začínala cesta všetkých tých, ktorí v umení a kultúre niečo znamenajú. Tradícia základných umeleckých škôl po celej krajine má niekoľko desiatok rokov a naša umelecká škola k nim už päťdesiatpäť rokov patrí tiež, preto je pre naše mesto dlhé roky veľkým prínosom.

Celospoločensky sa rodí menej detí, ktoré majú v súčasnosti veľa rôznych záujmov. Máte dostatok žiakov, nepociťujete v rámci mesta konkurenciu iných umeleckých škôl?

K nám žiaci chodia dobrovoľne. Naši učitelia sa snažia viesť žiakov tak, aby k nám chodili radi a mohli tak ďalej umelecky rásť. Je pravda, že v súčasnosti majú deti množstvo možností a záujmov, môžem však zatiaľ spokojne povedať, že žiakov máme dostatok, dokonca by som povedal, že záujem o našu školu mierne narastá.

O aké hudobné nástroje je v súčasnosti najväčší záujem?

Záujem je hlavne o klávesové nástroje a gitaru. Veľa žiakov máme aj v speváckom odbore. Tradične menší záujem je o dychové nástroje.

V čom je ZUŠ v Považskej Bystrici podľa vás jedinečná?

Naša škola ako jedna z mála, ak vôbec nie jediná na Slovensku, má dlhoročnú tradíciu dychového orchestra, ktorý založil a vedie bývalý riaditeľ Bróska. Hlavne vďaka nemu sa darí tomuto orchestru šíriť dobré meno našej školy a mesta nielen doma, ale aj v zahraničí, kde často koncertujú. Ďalej sú to vynikajúce úspechy na medzinárodných súťažiach, kde pravidelne vyhrávame prvé miesta, či už spevácky odbor, ktorý vyhral spevácku súťaž v Českej republike, ale samozrejme aj iné odbory, ktorých žiaci sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach. Za zmienku určite stojí aj množstvo našich žiakov, ktorí sa stali úspešnými sólistami a dokázali sa uplatniť v celej Európe.

Vedeli by ste vymenovať niektorých z nich?

Je ich naozaj veľké množstvo, spomeniem napríklad skvelú flautistku A. Chojnackú, ktorá pokračovala na štúdiách v Poľsku, ďalšou skvelou flautistkou je aj V. Maková, v súčasnosti členka filharmónie v Pardubiciach, J. Ofúkaný, ktorý sa stal členom Vojenskej hudby ministerstva obrany SR, a s veľkou hrdosťou môžem povedať, že aj moji dvaja synovia, z ktorých Peter vyučuje aj na našej škole dychové nástroje a môj druhý syn Filip, ktorý je doktorantom na Kráľovskej akadémii hudby v Kodani.

ZUŠ v Považskej Bystrici je známa usporadúvaním zaujímavých koncertov. Chystáte niečo na najbližšie obdobie?

Mám to potešenie pozvať všetkých milovníkov kvalitnej hudby do našej koncertnej sály, kde vystúpi trio naozaj významných európskych umelcov – pána Jána Jakuba Bokuna, poľského klarinetistu a dirigenta, Petra Nouzovského, popredného českého violončelistu a Filipa Štraucha, ktorý bude doprevádzať na klavíri. Tento koncert sa uskutoční už 25. novembra o 18. hodine. Ďalší veľký koncert chystáme na 17. decembra. Bude to vianočný koncert, kde vystúpi aj skvelý slovenský klavirista Richard Rikkon, moderovať príde pán Farkašovský, bývalý moderátor z televízie Markíza. Rovnako aj na tento koncert všetkých srdečne pozývam.

Michal Bajzík, foto: autor